Lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų teisės ir sveikata 2011 04 – 2012 04

Asociacija LGL remiama Nyderlandų Karalystės ambasados ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados pristato projektą „Lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų teisės ir sveikata“. Šis projektas – tai galimybė įkūnyti bei perteikti žinias ir gebėjimus iniciatyvumo, švietimo bei advokatavimo srityse biseksualioms, homoseksualioms ir translytėms moterims.

Projektu siekiama:

– informuoti visuomenę apie lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų teises ir poreikius, sumažinti lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų socialinę atskirtį Lietuvos visuomenėje;

– didinti lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų matomumą, sustiprinti jų psichinę sveikatą bei gerinti seksualinę ir reprodukcinę sveikatą;

– skatinti socialinį dialogą tarp nevyriausybinių organizacijų ir akademinės visuomenės siekiant pokyčių moterų teisių srityje.

Projekte orientuojamasi į lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų advokatavimo galimybes, taip pat į jų psichinės, seksualinės ir reprodukcinės sveikatos gerinimą. Seminarai, advokatavimo kampanijos, apklausos, straipsniai – tai priemonės, kuriomis per 12 projekto mėnesių buvo siekiama minėtų tikslų.

Matomumo didinimui bei įsigalėjusių stereotipų griovimui buvo naudojama reklaminė produkcija, publikacijos, organizuojamos kampanijomis. Pasiekimai ir projekto metu įgytos patirtys užfiksuotos ir pristatytos interneto tinklapiuose, o projektui pasibaigus – išleistoje monografijoje.

Mes esame „Facebook“ tinkle, „YouTube“ tinkle ir rašome blog’ą.