„Stiprinant žmogaus teisių aktyvizmą Lietuvoje“ 2015 01- 2015 08

Pagrindinis šio projekto tikslas – apjungus mūsų žinias, patirtį ir šviežias savanorių idėjas, inicijuoti veiklas, kurios skatintų jaunus žmones būti aktyviais ir sumaniais Europos Sąjungos piliečiais. Numatoma, jog projekte dalyvaus 2 EST savanoriai, kurie ne tik padės kasdieniuose administraciniuose reikaluose, bet ir prisidės prie bendruomenės būrimo ir advokacijos reikalų, kuriais užsiima LGL.

Projekto dalyviai, 2 jauni, motyvuoti ir entuziastingai LGBT bendruomenės reikalais besirūpinantys žmonės iš Italijos ir Vokietijos yra pasirengę praleisti Lietuvoje 10 mėnesių (nuo 2015 metų sausio mėn.); jie savanoriaus LGL biure. Pagrindinės savanorių veiklos bus:

– straipsnių ir naujienlaiškių rengimas organizacijos interneto svetainėms;

– laisvalaikio ir bendruomenės stiprinimo renginių organizavimas LGBT asmenims bei jų draugams, taip pat dirbtuvių, seminarų, mokymų ir konferencijų, skirtų nušviesti LGBT asmenų, homofobijos, neapykantos nusikaltimų situaciją Lietuvoje, rengimas;

– prisidėjimas prie vietos ir tarptautinės komunikacijos, socialinių akcijų organizavimas;

– LGBT sporto grupės veiklos organizavimas- susidomėjusių kvietimas, reklama, finansavimo šaltinių paieška ir t.t.;

– duomenų rinkimas apklausoms bei dokumentacijai;

– Euro Pride 2015, vyksiančio Rygoje, veiklų koordinavimas ir t.t.

Be jau paminėtų veiklų, abu savanoriai turės galimybę įgyvendinti savo nusimatytas veiklas, susijusias su bendru viso projekto tikslu. Viso projekto metu savanorius globos savanorių koordinatorius/ė, bendraminčių grupė (LGL savanoriai), kiti LGL darbuotojai (advokacijos, komunikacijos ir finansų koordinatoriai, valdybos pirmininkas bei kiti valdybos nariai) ir mentorius, kuris/i seks jų mokymąsi ir progresą.

Tokiu būdu savanoriai įgys praktinės patirties iš nacionalinės LGBT teisių organizacijos, kuri aktyviai veikia ir tarptautiniu mastu. Jie galės nuspręsti, ar tokio pobūdžio darbą norėtų dirbti ateityje, taip pat įgys vertingų įgūdžių bei žinių, padėsiančių jiems tolesniuose žmogaus teisių aktyvizmo veiklose jų gimtosiose šalyse. Na, ir, žinoma, jų dalyvavimas, idėjos bei įdėtas darbas bus didelė nauja Lietuvos LGBT bendruomenei, paskatins vietinius LGBT lyderius būti aktyvius.

EVSvolunteer_AdamVardas: Adam Walsh

Gimtoji šalis: Airija

Apie savanorį: 2012 metais gavau teisės bakalauro diplomą Oueen‘s Universitete Belfaste, Šiaurės Airijoje. Tuomet persikrausčiau į Frankfurtą, kur mokiausi teisės ir finansų magistrantūros programoje. Gyvendamas Frankfurte dirbau keliose tarptautinėse teisės firmose. Taip pat savanoriavau LGBT* labdaros organizacijoje, kurioje stengiausi suteikti galimybes gauti įvairiapusę paramą angliškai kalbančiam LGBT* jaunimui. Taip pat įkūriau sėkmingą LGBT* ir draugų tinklą. Šis tinklas, pirmasis Frankfurte, buvo skirtas užmegzti draugystes ir profesinius kontaktus draugiškoje ir atviroje aplinkoje. Savanorystė LGL bus nepakeičiama proga dirbti tarptautinėje ir daugiakultūrinėje komandoje stengiantis užtikrinti lygybę ir žmogaus teises visiems. „ Į šį pasaulį visi atėjome lygūs, lygūs turėtume iš jo ir išeiti“ George Mason.

 

 

 

AliceVardas: Alice

Pareigos: EST savanorė

El. paštas: alice@gay.lt

Apie savanorę: Šiuo metu mokausi tarptautinėse ir diplomatijos studijose. Esu kilusi iš Bolonijos, bet dėl aistros keliauti save laikau pasaulio piliete. Keliaudama turėjau progą dirbti nepelno siekiančiose organizacijose bei kovoti už žmogaus ir pilietines teises. Ši patirtis buvo puiki ir aš supratau, kad žmogaus teisės yra mano sritis. Kadangi visada stipriai palaikiau LGBT* teises, nusprendžiau prisijungti prie LGL pastangų kelti sąmoningumą, propaguoti toleranciją ir pagarbą.