QuPiD. Kitokiais keliais į įvairovę 2013 09 – 2015 07

„Kitokiais keliais į įvairovę“ (QuPiD, Queer Paths into Diversity): buvimas kitokiu kaip  pagrindinis veiksnys LGBT*I*Q Europos suaugusiųjų švietime- tai Grundtvig mokymosi visą gyvenimą partnerystės programos projektas. Projekte dalyvauja penkios šalys (Lietuva, Lenkija, Vokietija, Malta ir Jungtinė Karalystė). Projekte bendradarbiaujančios organizacijos pristatomos puslapyje www.qupid.eu .

QuPiD skiria daugiausia dėmesio politiniam švietimui, kuriuo skatinama kritiškai pažvelgti į heteronormatyvumą bei iš jo kylančias problemas. Projektu siekiame sutelkti dėmesį į švietimą.

Projekto partneriai laiko LGBT*I*Q suaugusiųjų švietimą pagrindiniu įrankiu kovojant prieš neheteronormatyvių gyvenimo būdų stereotipizavimą ir marginalizaciją.  Mes siekiame užmegzti dialogą su heteronormatyvia visuomenės dauguma  ir šviesti ją apie normatyvumo ir stereotipų keliamas problemas ir galimybę jų išvengti.

Šeši projekto partneriai siekia išsiaiškinti poreikius, išteklius, temas, tikslines grupes, metodus ir tikslus LGBT*I*Q suaugusiųjų švietime, dalindamiesi patirtimi bei geriausiomis praktikomis.

Partneriai projekto metu vysto švietimo strategijas, kuriomis remiantis buvimas kitokiu gali tapti pagrindiniu veiksniu analizuojant LGBT*I*Q problemas suaugusiųjų bei visuomenės švietime.

Kartu su projekto partneriais analizuojame:

  • Kokios yra skirtingos LGBT*I*Q švietimo patirtys ir strategijos?
  • Jei pripažįstame, kad gėjų ir lesbiečių patirtys bei problemos vis dar dominuoja LGBT*I*Q švietime, kaip galime padidinti trans*, inter*, biseksualių asmenų ir queer matomumą savo veikloje?
  • Kokiais metodais galime užmegzti dialogą su kai kuriomis tikslinėmis grupėmis, pavyzdžiui, jaunais žmonėmis, nepriklausančiais ar savęs nepriskiriančiais LGBT*I*Q?
  • Kaip tobulinti konsultavimo ir paramos LGBT*I*Q asmenims sistemas ?
  • Kuo radikali biologinės lyties, socialinės lyties ir geismo kategorijų kritika bei supratimas svarbūs mūsų darbui?

Mūsų tikslas yra švietimu pasipriešinti smurtui bei diskriminuojantiems įsitikinimams ir politikai Europos visuomenėse bei skatinti LGBT*I*Q asmenų aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą priimant sprendimus.