Žodynėlis

Jūsų patogumui čia pateikiame keletą abėcėlės tvarka išdėliotų reikšmingesnių sąvokų, kurių vartojimas kartais sukelia klausimų ar diskusijų. Tikimės, jog mūsų parinkti apibrėžimai jums padės aiškiau suvokti tam tikrus reiškinius. Jeigu manote, kad praleidome kokį nors svarbų terminą ir turėtume jį įtraukti į šį žodynėlį, rašykite mums: volunteers@gay.lt

Atvirumas (angl. being out) – elgesys, kai asmuo neslepia esąs lesbiete, gėjumi ar biseksualu. Žmogus gali būti išviešintas ir ne savo noru, kai kas nors atskleidžia asmens seksualinę orientaciją be to žmogaus sutikimo.

Bifobija – išankstinis nusistatymas, negatyvios, dažnai nepagrįstų stereotipų iššauktos reakcijos biseksualumo ir (ar) biseksualių asmenų atžvilgiu ar jų ignoravimas bei su tuo susijusių problemų nematomumas. Homofobija (žiūrėti: homofobija) ir bifobija yra giminingi, tačiau ne tapatūs reiškiniai. Bifobija yra paplitusi tiek tarp heteroseksualių tiek tarp homoseksualių asmenų (dviguba diskriminacija).

Biseksualumas – gebėjimas jausti emocinį ir (ar) seksualinį potraukį daugiau nei vienos lyties individui.

Daugialypė diskriminacija (angl. multiple discrimination) apibūdina diskriminaciją, apimančią keletą skirtingų diskriminacijos pagrindų. Neretai požiūris į diskriminaciją yra ribotas, nes atsižvelgiama tik vieną iš asmens tapatybės dalių dėl kurių yra patiriama diskriminacija, o kitos to žmogaus tapatybės dalys ignoruojamos (žiūrėti: sudėtinė tapatypė).

Diskriminacija – neteisingas, nesąžiningas ir (ar) stereotipais pagrįstas elgesys su tam tikra žmonių grupe ir jai priklausančiais individais. Tiesioginė diskriminacija – situacija, kai su asmeniu elgiamasi mažiau palankiai dėl jo rasės, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, amžiaus ir pan. Netiesioginė diskriminacija – kai dėl iš pažiūros neutraulios sąlygos ar praktikos tam tikras asmuo atsiduria prastesnėje situacijoje palyginti su kitais asmenimis dėl jo rasės, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, amžiaus ir pan.

Etninė mažuma – grupė žmonių, nuo bendruomenės daugumos besiskiriančių savo kultūrinėmis ir (ar) tautinėmis charakteristikomis.

Gėjus (angl. gay) – vyras, jaučiantis emocinį ir (ar) seksualinį potraukį išimtinai (ar daugiausia) savo lyties asmenims.

Heteronormatyvumas kyla iš prielaidos, kad visi žmonės yra heteroseksualūs, bei manymo, kad yra tik dvi (socialinės) lytys – vyrai ir moterys – ir kad vyrai yra vyriški, o moterys – moteriškos. Heteronormatyvumas taip pat suponuoja, kad šios dvi lytys traukia ir papildo viena kitą ir toks gyvenimo būdas yra vienintelis legitimus asmens seksualumo išraiškos būdas.

Heteroseksualai (angl. heterosexuals) – asmenys, kurie jaučia emocinį ir (ar) seksualinį potraukį priešingos lyties asmenims.

Homofobija – baimė ar pyktis jaučiamas homoseksualių ar biseksualių žmonių atžvilgiu. Homofobija gali būti internalizuota – tai savo seksualinės orientacijos neigimas ir (ar) susitaikymas su heteroseksualumu kaip vieninteliu „teisingu“ seksualumo modeliu.

Homoseksualai (angl. homosexuals) – asmenys, kurie jaučia emocinį ir (ar) seksualinį potraukį tos pačios lyties asmenims.

Interseksualūs asmenys yra asmenys, gimę su chromosominėmis, hormoninėmis ar genitalinėmis charakteristikomis, neatitinkančiomis standartinių „vyro“ ar „moters“ kategorijų pagal seksualinę ar reprodukcinę anatomiją. Šis terminas pakeitė sąvoką „hermafroditas“, kuri buvo plačiai naudojama praktikuojančių medikų 18-ame ir 19-ame amžiuose. Interseksualumas gali pasireikšti įvairiomis formomis ir būdais.

Lesbietė – moteris, jaučianti emocinį ir (ar) seksualinį potraukį išimtinai (ar daugiausia) savo lyties atstovėms.

LGBT bendruomenė ar LGBT asmenys yra plati sąvoka, apimanti lesbietes, gėjus, biseksualius ir transseksualius asmenis. Tai heterogeninė grupė, kuri dažnai siejama su pilietiniu LGBT teisių judėjimu socialinėje ir politinėje srityse. Kartais LGBT sąvoka yra išplečiama apimant ir interseksualius bei queer asmenis (LGBTIQ).

Lyties pakeitimo procedūra apima medicininius ir nemedicininius metodus, kuriuos nori taikyti kai kurie transseksualūs asmenys. Šių metodų taikymas – įskaitant hormoninį gydymą, lyties pakeitimo operaciją (pavyzdžiui, veido operacija, krūtinės ląstos operacija, genitalijų operacijos), histerektomiją ir sterilizaciją (sukeliančias nevaisingumą) – dažnai tampa būtina sąlyga siekiant teisinio asmens pasirinktos lyties pripažinimo. Kai kurių metodų taikymas yra laikomas asmens teisės į kūno vientisumą pažeidimu.

Lytinis tapatumas yra susijęs su subjektyviu individo socialinės lyties pajautimu, kuris gali tiek atspindėti, tiek neatspindėti asmens biologinę lytį ir apimti individualų savo kūno suvokimą bei kitas lyties išraiškos formas (t. y. „lyties išraiška“) kaip, pavyzdžiui, apranga, kalba bei manieros. Asmens lytis dažniausiai yra nulemiama gimstant ir tampa socialiniu bei teisiniu faktu. Vis dėlto, kai kurių asmenų socialinė lytis nesutampa su šiems asmenims priskirta biologine lytimi – tokie asmenys yra vadinami transseksualiais. Lytinis tapatumas neturėtu būti tapatinamas su asmens seksualine orientacija. Transseksualūs asmenys gali būti tiek hetoreseksualūs, tiek biseksualūs, tiek ir homoseksualūs.

Monoseksizmas – idealoginis mąstymas, legitimiomis laikantis tik heteroseksualią ir homoseksualią seksualines orientacijas (t.y. kuomet žmogų traukia tik vienos lyties atstovai). Su monoseksizmu susiduria biseksualūs ir kitų seksualinių orientacijų žmonės, kuriems būdinga trauka daugiau nei vienos lyties asmenims, dėl to jaučiamas nuolatinis spaudimas, esą jie privalo apsispręsti ir „apsistoti“ ties kuria nors viena lytimi.

Neapykanta motyvuotas incidentas – įvykis, aktas ar netolerancijos išraiška, atlikta su šališkumo motyvu, kuris gali neatitikti neapykantos nusikaltimo reikalavimų dėl nepakankamų įrodymų teisme, nustatant nusikalstamą veiką ar šališkumo motyvą, ar dėl to, kad pats aktas gali būti nelaikomas nusikalstamaveika pagal nacionalinę teisę (pvz., užgaulūs komentarai internetinėje erdvėje, kuriais neskatinama susidoroti su tam tikra asmenų grupe).

Neapykantos kalba LGBT asmenų atžvilgiu reiškia viešus pasisakymus, kurie skatina ar pateisina neapykantą, diskriminaciją ar priešiškumą LGBT asmenų atžvilgiu, pavyzdžiui, politikos ar religinių lyderių išsakyti komentarai spaudoje ar internetinėje erdvėje, turintys tikslą įžeisti ir pažeminti.

Neapykantos nusikaltimais LGBT asmenų atžvilgiu yra laikomos nusikalstamos veikos dėl homofobinio ar transfobinio motyvų. Neapykantos nusikaltimai apima bauginimą, grasinimus, padarytą žalą nuosavybei, užpuolimą, nužudymą ar bet kokią kitą nusikalstamą veiką, kai nukentėjusysis ar nusikaltimo tikslas yra pasirenkamas dėl realaus ar įsivaizduojamo ryšio, priklausymo, paramos ar narystės LGBT bendruomenėje. Siekiant nusikaltimą kvalifikuoti kaip neapykantos nusikaltimą, turi būti pakankamas pagrindas įtarti, jog nusikaltėlio motyvas buvo būtent aukos seksualinė orientacija ar lytinis tapatumas.

Poliamorija – tai nesavininkiška, sąžininga, atsakinga ir etiška filosofija bei praktika mylėti kelis žmones vienu metu. Poliamorija pabrėžia sąmoningą pasirinkimą kiek partnerių norima turėti, o ne automatišką priėmimą socialinių normų, kurios diktuoja mylėti tik vieną asmenį vienu metu.

Priekabiavimas – diskriminacijos forma, kai nepageidaujamas elgesys yra susijęs su vienu iš draudžiamų diskriminacijos pagrindų (įskaitant seksualinę orientaciją ir lytinį tapatumą) bei turi tikslą ar poveikį pažeminti asmens orumą ar sukurti bauginančią, priešišką, menkinančią ar įžeidžiančią aplinką. Priekabiavimo faktas gali būti tiek pavienis incidentas, tiek susidaryti iš keleto incidentų per tam tikrą laikotarpį. Priekabiavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis kaip, pavyzdžiui, grasinimais, bauginimais arba užgauliojimais, nepageidaujamomis pastabomis arba juokais apie asmens seksualinę orientaciją ar lytinį tapatumą.

Queer – angliškas žodis iš pradžių reiškęs keistumą, iškrypimą, kitoniškumą. Šiandien šis terminas gali būti naudojamas žmonių tapatybei įvardyti, tuo pat metu kvestionuojant heteronormatyvumą ir lyčių binariškumą.

Seksualinė orientacija (angl. Sexual orientation) – nuolatinis emocinis, romantinis, seksualinis ar jausminis potraukis kitiems asmenims. Seksualinės orientacijos skalė svyruoja nuo išimtinio heteroseksualumo iki išimtinio homoseksualumo ir apima įvairias biseksualumo formas.

Skirtingas lytinis tapatumas (angl. transsexualism) apibūdina faktą, kai asmuo yra transseksualios tapatybės ir savo lytinį tapatumą suvokia kaip kardinaliai priešingą savo biologinei lyčiai (t. y. „vyras“ – „moteris“). Lietuvių kalboje transseksualumas yra skėtinė sąvoka, apimanti tiek skirtingą lytinį tapatumą (angl. transsexual), tiek nenorą identifikuotis kaip „vyras“ ar kaip „moteris“ (angl. transgender).

Socialinių kategorijų sąveiką (ang. intersectionality) – sąvoka skirta apibūdinti ir analizuoti santykius tarp skirtingų mažumų, visuomenės grupių, taip pat sąveiką tarp skiringų diskriminacijos rūšių (daugialypė diskriminacija).

Sudėtinė tapatybė (angl. multiple identities) – žmogaus identitetas yra daugialypis, jis susideda iš įvairių socialinių vaidmenų, asmeninių savybių, įgimtų ir nekintamų bruožų, tokių kaip rasė, lytis, priklausymas tautinei ar religinei grupei (mažumai ar ne), seksualinė orientacija, politinės, religinės ar kitokios pažiūros ir pan. Itin svarbu turėti tai omenyje kalbant apie diskriminaciją, nes turėtume vengti visus šiuos pagrindus vertinti taip, tarsi jie būtų vieni nuo kitų izoliuoti (žiūrėti: daugialypė diskriminacija) Žmonių tapatybė susideda iš daugybės aspektų iš kurių kiekvienas gali daryti skirtingo dydžio ir pobūdžio įtaką asmeninima gyvenimui.

Transfobija reiškia panašų fenomeną kaip ir homofobija, tik yra išskirtinai susijusi su baime ir nepalankumu transseksualiems asmenims ar lyties neatitikimui. Homofobijos ar transfobijos išraiškos apima diskriminaciją, kriminalizavimą ir marginalizavimą, socialinę atskirtį ir fizinį smurtą seksualinės orientacijos ir lytinio tapatumo pagrindais.

Transseksualūs asmenys – tai asmenys, kurių socialinė lytis skiriasi nuo biologinės lyties, t. y. kuriems būdingas noras išreikšti savo lytinį tapatumą nesivadovaujant biologinės lyties padiktuotomis normomis. Transseksualai jaučia vidinį poreikį savo apranga, aksesuarais, manieromis, kalba, naudojama kosmetika ar kūno pokyčiais pristatyti save skirtingai nei reikalauja su biologine lytimi susiję socialiniai lūkesčiai. Ši sąvoka lietuvių kalboje apima ne tik skirtingo lytinio tapatumo asmenis (angl. transsexual), bet ir asmenis, kurie nenori būti identifikuojami kaip „vyras“ ar „moteris“ (angl. transgender). Transseksualus vyras yra asmuo, kuris pagal savo biologinę lytį yra „moteris“, bet jo lytinė tapatybė yra „vyro“ arba apima vyriško lytinio tapatumo spektrą. Transseksuali moteris yra asmuo, kuris pagal savo biologinę lytį yra „vyras“, bet pagal lytinį tapatumą yra „moteris“ arba apima moteriško lytinio tapatumo spektrą. Analogiški apibūdinimai yra naudojami apibrėžiant ir transseksualių asmenų seksualinę orientaciją, t. y. remiantis būtent jų lytiniu tapatumu, o ne biologine lytimi. Heteroseksualus transseksualus asmuo, pavyzdžiui, yra transseksualus vyras, kuris jaučia potraukį moterims. Lesbietė transseksuali moteris jaučia potraukį kitoms moterims.

Transvestitas (angl. transvestite) – asmuo, kuris kartais, dažnai ar visuomet rengiasi tradiciškai su priešinga lytimi siejamais drabužiais.