Misija ir tikslai

Mūsų misija:

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL siekia panaikinti homofobiją, visų rūšių diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. Organizuodama švietimo, paramos renginius bei atstovaudama LGBT bendruomenę LGL siekia kurti atvirą ir pagarbią socialinę aplinką homoseksualiems, biseksualiems ir translyčiams asmenims.

Pagrindiniai LGL tikslai:

 • mažinti šalies LGBT asmenų izoliaciją ir priespaudą sukuriant informacijos ir komunikacijos tinklą;
 • skleisti objektyvią informaciją apie homoseksualumą, biseksualumą ir translytiškumą* visuomeninėms institucijoms siekiant mažinti LGBT žmonių diskriminaciją;
 • dalyvauti rengiant antidiskriminacinius ir registruotos partnerystės įstatymus;
 • organizuoti visuomeninius ir kultūrinius renginius LGBT bendruomenei Lietuvoje.

Pagrindinės LGL veiklos:

 • Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių bei lygių galimybių plėtojimas Lietuvoje;
 • Veiklos, orientuotos į LGBT asmenų greitesnę integraciją į darbo rinką;
 • Veiklos skirtos LGBT žmonių socialinės atskirties mažinimui;
 • šeimų įvairovės skatinimas;
 • narių sutelkimas ir įvairių socialinių grupių pritraukimas dalyvauti organizacijos veiklose;
 • informacijos suteikimas ir konsultavimas lygių galimybių darbe klausimais;
 • seminarų, mokymų, susitikimų ir kitų šviečiamųjų, taip pat labdaros renginių organizavimas;
 • socialinių ir kultūrinių renginių LGBT bendruomenei organizavimas;
 • organizacijos narių kompetencijos ir komandinio darbo ugdymas.