„Užtikrinti LGL kaip nacionalinės LGBT* organizacijos gyvavimą“ 2013 12- 2014 12

Pagrindinis projekto tikslas yra užtikrinti LGL kaip nacionalinės LGBT* organizacijos gyvavimą ir jos veiklų tęstinumą sąmoningumo didinimo, advokacijos, strateginio bylinėjimosi ir bendruomenės stiprinimo srityse sprendžiant diskriminacijos ir LGBT* bendruomenės  atskirties Lietuvoje klausimus.

Pagrindiniai uždaviniai skirstomi į šias pagrindines veiklos sritis: sąmoningumo didinimo, advokacijos, strateginio bylinėjimosi ir bendruomenės stiprinimo.

  • Organizuojant plataus masto socialines kampanijas, didinti vietinės LGBT* bendruomenės matomumą bendrai ir atliepti specifinius iššūkius, kylančius dėl homofobijos ir transfobijos Lietuvos visuomenėje.
  • Taikyti proaktyvias advokacijos strategijas siekiant tinkamai įgyvendinti ir apginti LGBT* asmenų žmogaus teises nacionaliniu lygmeniu: kovojant prieš homofobinių ir transfobinių įstatymų iniciatyvas bei patyčias bei kuriant nacionalinę politiką LGBT* bendruomenės socialinei atskirčiai mažinti ir sprendžiant translyčių asmenų problemas.
  • Ginčyti diskriminacinį Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo taikymą, susijusį su  informacija apie LGBT*, nacionaliniuose teismuose siekiant jį pakeisti ar panaikinti.
  • Stiprinti LGL kaip atvirą, įtraukiančią ir reaguojančią į LGBT* bendruomenės poreikius organizaciją skatinant savanoriavimą ir dalyvavimą bendruomenės veikloje.

Projektą finansuoja:

fosi