„Įvairovės parkas“ 2012 08 – 2014 08

Vykdytojas: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Partneriai: Lietuvos neįgaliųjų forumas; Lietuvos gėjų lyga

Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu.

Tikslas: skirtingoms tikslinėms grupėms suteikti daugiau informacijos siekiant sumažinti diskriminaciją darbo rinkoje.

Veiklos: radijo laidų ciklas tolerancijai skatinti; paskaitos-diskusijos bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų, vietos savivaldos atstovams 10-yje apskričių; paskaitos-diskusijos ir darbo forumai darbdavių, profesinių sąjungų ir NVO atstovams 10-yje apskričių; informaciniai leidiniai skirtingoms tikslinėms grupėms; socialinis tinklaraštis (blog’as) tolerancijai skatinti; trumpametražių filmų tolerancijai skatinti konkursas; projekto ir jo veiklų viešinimas;

Trukmė: 2012 m. rugpjūtis – 2014 m. rugpjūtis

Finansavimas: iš Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“

įv-parkas