#TRANS_LT

Asmens teisė į lytinės tapatybės pripažinimą yra realizuojama per dvi pagrindines procedūras, būtent – įtvirtinant galimybę pakeisti įrašus apie asmens lytį asmens tapatybės dokumentuose ir sudarant sąlygas gauti pageidaujamas su lyties pakeitimu susijusias sveikatos priežiūros paslaugas. Tuo atveju, kai šios procedūros yra viena nuo kitos priklausomos, t.y. teisinis lyties pakeitimo pripažinimas nėra įmanomas be privalomų su medicininėmis procedūromis susijusių reikalavimų, iškyla reali grėsmė, jog yra pažeidžiami translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartai. Situacija komplikuojasi dar labiau, kai valstybė lytį norintiems pakeisti asmenims kelia neįmanomus išpildyti reikalavimus, t.y. nesudaro galimybių gauti su lyties pakeitimu susijusių medicininių paslaugų nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos rėmuose.

Šiuo metu Lietuva yra VIENINTELĖ valstybė Europos Tarybos kontekste, kurioje neegzistuoja jokia de facto ar de jure su lyties pakeitimu susijusi procedūra. Lyties pakeitimo procedūrą užsienyje atlikę translyčiai asmenys yra priversti administracine tvarka kreiptis į teismą, kuris, savo ruožtu, įpareigoja civilinės metrikacijos įstaigas išduoti naujus asmens tapatybės dokumentus. Tokia praktika yra ydinga dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, brangiai kainuojančio ir ilgą laiką trunkančio teisinio bylinėjimosi perspektyva jokiu būdu negali būti laikoma greitos, skaidrios ir prieinamos lyties pakeitimo procedūros sudedamąja dalimi. Visų antra, norėdami pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, translyčiai asmenys privalo atlikti pilną medicininę lyties keitimo procedūrą, įskaitant chirurginę lyties pakeitimo operaciją. Visiškai nėra atsižvelgiama į aplinkybę, jog ne visi translyčiai asmenys nori atlikti lyties keitimo operaciją, o tikrąją lytinę tapatybę atitinkantys asmens tapatybės dokumentai yra būtini visiems tanslyčiams asmenims, siekiantiems gyventi pilnavertį gyvenimą be diskriminacijos, priekabiavimo ir smurto.

TRANS_LT

Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL įgyvendinama translyčių asmenų matomumo didinimui skirta kampanija „#TRANS_LT“

Aktyviai redaguodama į susiklosčiusią situaciją, Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL įgyvendina:

#TRANS_LT

Translyčių asmenų matomumo didinimui skirta socialinė kampanija

2015 metų gruodžio mėnuo – 2016 metų sausio mėnuo

Įgyvendinamos socialinės kampanijos „#TRANS_LT“ rėmuose numatoma įgyvendinti šias veiklas:

(1) Parengti pirmuosius Lietuvos istorijoje išimtinai TRANS* temai skirtus socialinius video klipus, kuriuose sutiko nusifilmuoti tikri ir realūs translyčiai asmenys iš Lietuvos. Šiose klipuose mūsų TRANS* draugai pasidalins savo patirtimis ir išgyvenimais, atskleidžiančiais, su kokiais iššūkiais šie mūsų bendruomenės nariai susidurią kiekvieną dieną;

(2) Bendradarbiaujant su portalu manoteises.lt, visuomenei pristatyti elektroninę peticiją, kuria Lietuvos Respublikos įstatymų ledėjai būtų raginami sukurti greitą, skaidrią ir prieinamą lyties keitimo procedūrą Lietuvoje. Peticijos parašai Lietuvos Respublikos Seimui ir kitoms atsakingoms institucijos bus įteikti 2016 metų pavasario sesijos metu.

(3) Organizuoti trans* asmenų matomumui ir šios bendruomenės specifinių problemų žinomumui skirtus viešus renginius. 2015 m. gruodžio 8 d. (antradienį) bendruomenės narius, įstatymų leidėjus, politikos formuotojus bei įgyvendintojus ir plačiosios visuomenės atstovus pakviesime į bendruomenės renginį „#TRANS_LT“ parodų erdvėje „5 malūnai“ (Malūnų g. 5, Vilnius), kurio metu bus oficialiai pristatyti pirmieji Lietuvos istorijoje socialiniai TRANS* video klipai bei eksponuojama menininkių Arcana Femina bei Shaltmira bendras projektas – darbų paroda „TRANZ“. 2015 m. gruodžio 9 d. (trečiadienį) kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu (NLĮF) rengiame seminarą-diskusiją „Žmogaus teisės Lietuvoje. NVO organizacijų žvilgnsis„, kurio metu kalbėsime apie teisės į greitą, skaidrią ir prieinamą lyties keitimo procedūrą  realizavimo galimybes Lietuvoje.

(4) 2015 m. gruodžio 9 d. (trečiadienį) surengti susitikimą su LR Seimo nariais, kuriame dalyvaus pilietinių organizacijų Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI), nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL ir TGEU – Transgender Europe atstovai bei Lietuvos įstatymų leidėjai. Susitikimo metu bus aptartos galimybės efektyviai užtikrinti translyčių asmenų žmogaus teises Lietuvoje.

(5) 2015 m. gruodžio 10 d. (ketvirtadienį), organizuoti TGEU – Transgender Europe ekspertų vedamus mokymus asociacijos LGL ir kitų suinteresuotų pilietinio sektoriaus organizacijų atstovams apie efektyvias advokacijos priemones, skirtas užtikrinti greitų, skaidrių ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą translyčiams asmenims.

Tikimės, jog sėkmingai įgyvendinta translyčių asmenų matomumo didinimui skirta socialinė kampanija „#TRANS_LT“ reikšmingai prisidės prie translyčių asmenų žmogaus teisių progreso Lietuvoje!