EQUAL JUS 2009 12 – 2011 06

Projektas EQUAL JUS – Europinis teisinės paramos LGBT teisėms tinklas siekia geresnio LGBT teisių užtikrinimo ir skatina šių teisių gynimą Europos Sąjungos (ES) valstybėse, dalyvaujančiose projekte. Bendradarbiaujant projekto partneriams pagrindinės projekto veiklos apima naujų teisinių įrankių vystymą ir kūrimą, specialius teisininkų mokymus, teisinės duomenų bazės kūrimą. Svarbiausias projekto tikslas – teisininkų tinklo sukūrimas ir bendradarbiavimo skatinimas siekiant geresnio LGBT teisių užtikrinimo. Projekto partneriai – Udine universiteto Teisės mokslų departamentas (Italija), Avvocatura per i diritti LGBT (Italija, vadovaujantis partneris), IMED Istituto per il Mediterraneo (Italija), KPH Kampania Przeciw Homofobii (Lenkija), Réseau d’aide aux victimes d’agression et de discrimination (RAVAD) (Prancūzija), Lietuvos gėjų lyga (LGL) (Lietuva), SOS- Homophobie (Prancūzija), Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) (Prancūzija, asocijuotas partneris).

EQUAL JUS projektas iš dalies finansuojamas ES Komisijos pagal programą “Pagrindinės teisės ir pilietybė 2007 – 2013”, projektas tęsis aštuoniolika mėnesių.

Išankstinės nuostatos, stereotipai ir neapykanta neigiamai veikia homoseksualių, biseksualių bei transseksualių asmenų orumo ir teisių visišką pripažinimą. Nepaisant ES principų ir nuo 2009 metų gruodžio mėn. aiškiai įpareigojančio pobūdžio nuostatų pagal Nicos sutartį, ne visos ES valstybės narės užtikrina tinkamą priemonių, kurių reikalauja ES, kad būtų pašalinti visi neteisėti skirtumai, grįsti seksualine orientacija, įgyvendinimą. Dažnai ši socialinė ir geografinė nelygybė atrodo sunkiai įveikiama. Homofobiškos nuostatos ir diskriminacija pasireiškia tiek viešame, tiek privačiame gyvenime: darbo vietose, mokyklose, šeimose, tarp draugų, taip pat viešajame valdymo sektoriuje ir politinėje scenoje.

Projektu siekiama kovoti su homofobija ir transfobija pereinant nuo bendros pagrindinių teisių, kaip jas pripažįsta ES, analizės ir siekiant didesnio žmonių suvokimo ir žinių apie tai, jog ES pilietybė apima naują pagrindinių teisių gynimo dimensiją ir primygtinai reikalauja visų asmenų socialinės aprėpties ir dalyvavimo.

Vienas pagrindinių projekto rezultatų bus bendradarbiaujant partneriams projekto rėmuose įkurtas Europos tyrimų centras, taip pat teisinė informacija ir platinimo bei informacijos sklaidos kampanijos, mokslinių publikacijų leidimas, tyrimų rezultatų perkėlimas atsižvelgiant į geriausią praktiką, taip pat mokymų sesijos, skirtos teisės profesijos atstovams bei bendras pozityvus poveikis LGBT teisių suvokimui šalyse, dalyvaujančiose projekte.

Daugiau informacijos internete adresu http://www.equal-jus.eu/