Strategijos

LGL, kaip ir kitos nevyriausybinės organizacijos rūpinasi ne tik savo kasdiene veikla, organizaciniais ir administraciniais gebėjimais, bet ir savo vizija, įvaizdžiu ir jo įtaką organizacijos darbui. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad LGL už vykdomas veiklas yra atskaitinga savo rėmėjams, tiek privatiems, fiziniams asmenims, tiek ir įvairiems fondams, ambasadoms, kitoms organizacijoms suteikusioms vienokio ar kitokio pobūdžio paramą. Ir, be abejonės, kaip beveik 20 metų LGBT bendruomenės labui dirbanti organizacija, LGL savo veiklą kreipia LGBT žmonių padėties gerinimu šalyje.

Visos šios priežastys lemia tai, kad organizacijai neužtenka vien kas metus pateikti veiklos ataskaitos, jos veikla turi būti planinga visus metus. Organizacija turi mokėti planuoti, organizuoti bei analizuoti savo veiklą, atlikinėti kasdienės veiklos bei atskirų atvejų (reikšmingų įvykių organizacijos gyvenime) monitoringą, ir visą šią informaciją pateikti tokia forma, kuri ne tik padeda tobulinti ir vystyti ir pagrįsti organizacijos darbą, bet būtų įdomi ir rėmėjas ar kitiems organizacijos veikla besidomintiems asmenims.

Tam, kad geriau suprastumėte kokiais principais ir gairėmis vadovaujasi LGL bei visa jos komanda, čia rasite LGL strategijas bei programas. Dalinamės šia informacija ir todėl, jog tikime, kad ilgametė LGL patirtis perkelta į šiuos dokumentus gali būti naudinga ir kitoms NVO, dirbančioms tame pačiame Lietuvos kontekste ir susiduriančioms su panašiomis problemomis.

Prašome pasirinkti vieną iš aukščiau nurodytų skilčių.