„Kraujuojanti meilė: Sąmoningumo apie lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų artimoje aplinkoje patiriamą smurtą Europos Sąjungoje didinimas“ 2015 02- 2016 02

Šio projekto tikslas yra užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje ir smurtui pasimatymų metu prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris aštuoniuose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.

Projekto metu siekiama išsiaiškinti, kokios yra smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu priežastys, smurtautojų charakteristikos ir prievartos formos. Kalbant išsamiau, tai pirmasis bandymas sukaupti informacijos apie smurtą artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris, analizuojant teisinio pobūdžio dokumentus bei nacionalinius teisės aktus bei gerosios praktikos, kuria siekiama užkirsti kelią smurto intymioje aplinkoje atvejams, pavyzdžius.

Siekiant įvykdyti šiuos tikslus, projektui iškelti keturi pagrindiniai uždaviniai:

Pirma, surinkti išsamios informacijos apie prievartos prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris atvejus, apie kuriuos vis dar pranešama negausiai.

Antra, rinkti, lyginti ir viešinti informaciją apie gerąją praktiką, užkertant kelią prievartai bei didinant lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų informuotumą Europos Sąjungos šalyse narėse.

Trečia, sukurti unikalių metodinių ir sąmoningumo didinimo priemonių Europos Sąjungos (ES) teisės bei sveikatos priežiūros specialistams bei valstybės tarnautojams, savo profesinės veiklos kontekste susiduriantiems su šia jautria tema.

Galiausiai, skatinti įstatymų leidėjus išsamiau reglamentuoti smurto ir prievartos atvejus prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris.

Šis projektas truks dvylika mėnesių ir apims aštuonias jurisdikcijas Europos Sąjungoje, t. y. Italiją, Jungtinę Karalystę, Kroatiją, Bulgariją,Vengriją, Belgiją, Lietuvą bei Portugaliją.

Projektu siekiama sukurti šiuos rezultatus:

  1. lyginamąjį tyrimą-publikaciją, kuria siekiama išanalizuoti prievartos priežastis ir gerąją praktiką, taikomą siekiant užkirsti kelią smurto prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris atvejams artimoje aplinkoje bei suteikti specializuotą pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms LBT* moterims;
  2. informavimo apie šios rūšies prievartą kampaniją, skirtą pačioms LBT* moterims ir plačiajai visuomenei;
  3. dviejų dienų trukmės tarptautinę baigiamąją konferenciją.

„Kraujuojanti meilė“ veržiasi į naujas sritis tiek empiriniu, tiek lyginamuoju aspektu:

  1. a) tai pirmasis lyginamasis tyrimas apie gerąją praktiką prievartos pasimatymų metu ir smurto artimoje aplinkoje atvejų, nukreiptų prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris, prevencijos srityje;
  2. b) tai unikali, t.y. skirta ne tik plačiajai visuomenei, bet ir pačioms LBT* moterims, sąmoningumo didinimo ir paramos kampanija;
  3. c) tai išskirtinis keitimosi informacija bei gerosios praktikos pavyzdžiais tinklas smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymu metu prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris srityje.
LBT* moterys Lietuvoje

LBT* moterys Lietuvoje

Nepaisant to, kad smurtas artimoje aplinkoje Lietuvoje yra pripažįstamas kriminaliniu nusikaltimu, LBT* moterys vis dar išlieka neapsaugotos nuo šio neigiamo reiškinio dėl plačiai vyraujančios homofobijos ir transfobijos. Kalbant apie Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymą tos pačios lyties poroms, tenka pabrėžti dvi pagrindines problemas. Pirmiausia, tos pačios lyties poros Lietuvoje neturi galimybės teisiškai įtvirtinti savo santykių, todėl minėtas įstatymas interpretuojamas kaip taikytinas tik toms poroms, kurios gyvena kartu. Atkreipiant dėmesį į tai, kad tos pačios lyties porų padėtis Lietuvoje išlieka neapibrėžta, jau minėtas, lyties pagrindu neutralus įstatymas gali būti traktuojamas kaip pernelyg neapibrėžtas, siekiant sureaguoti į specifines LGBT* bendruomenės narių reikmes. Kitaip tariant, teisėsaugos pareigūnai, susidūrę su smurto artimoje aplinkoje atvejais tos pačios lyties porose, įstatymo nuostatas interpretuoja subjektyviai. Dėl visuomenėje vyraujančio priešiškumo, nukreipto prieš tos pačios lyties poras, galima teigti, jog šiuo metu galiojančios teisinės nuostatos yra nepakankamos, siekiant užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje tos pačios lyties porų santykiuose. Antra, nė vienas iš septyniolikos šalyje veikiančių specializuotos pagalbos centrų atvirai nėra deklaravęs, jog turi pakankami įgūdžių dirbti su nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiais LGBT* asmenimis. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad paramos aukoms tarnybų sistema vengia imtis, inter alia, su specifiniais LBT* moterų poreikiais susijusių reikmių tenkinimo. Projektas „Kraujuojanti meilė“ suteikia unikalią galimybę dokumentuoti vietinės LBT* bendruomenės požiūrį į neigiamą smurto artimoje aplinkoje reiškinį, ištirti smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris atvejus, ir išnagrinėti paramos aukoms tarnybų pasirengimą (ar jo trūkumą) padėti nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje LBT* moterims.

Kviečiame aplankyti oficialų projekto puslapį „BleedingLove.Eu“.

„Meilė nėra prievarta. Informacinė brošiūra apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų atžvilgiu“, 2015

„Smurtas artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu prieš lesbietes, biseksualias ir translytes (LBT) moteris Europos Sąjungoje“, 2016

Informaciniai projekto straipsniai iš Lietuvos (anglų kalba):

(1) Invisible Shadow of Domestic and Dating Violence in the Lesbian Community – Interview with Elena Dapkūnaitė (Board Chair, LGL, Lithuania)

(2) EuroPride 2015: Understanding Intersex-Talented People

(3) SAPFO Fest Lithuania: Empowering and Connecting Queer Community

(4) A Matter of Layers: When Domestic and Dating Violence Comes Second to Gender Identity and Sexual Orientation

(5) To date or not to date? When dating leaves scars and becomes a question mark for transwomen (Lithuania)

(6) The Vicious Circle: Psychologists’ Studios and Fear of Being Stigmatized As Factors Keeping Domestic and Dating Violence Concealed

(7) How Male Gaze of Porn Industry Hypersexualizes Bisexual Women and Fosters Violence against Them

(8) Asexual Perspective: When Violence is as Invisible as Orientation (Lithuania)

Įgyvendinto projekto rėmuose buvo sukurti du trumpo metražo filmai (su lietuviškais subtitrais), kuriais siekiama atkreipti dėmesį į smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu prieš LBT* moteris problemą. Jūsų dėmesiui pristatome:

„Antroji spinta“ (angl. „The Second Closet“)

„Tigriukė Susy“ (angl. „Tiger Susy“)

Kviečiame aplankyti oficialią projekto FaceBook paskyrą.

Partneriai:

bleedinglove-550x80Projektą remia Europos Komisijos DAPHNE programa:

 BCflw9iLa-FXFkNb2G1lkaMBBlRmytkVIc9eOOSbKLY