Šeimų įvairovė

Per pastaruosius dešimtmečius visos Europos šalys susidūrė su svarbiais nors ir netolygiais pokyčiais šeimos sektoriuje. Daugelyje šalių sumažėjo gimstamumas. Mažėja santuokų skaičius. Didėja alternatyvių partnerystės ir tėvystės formų neįregistravus santuokos socialinis pripažinimas. Didžioji Britanija greitai gali tapti dešimta Europos šalimi, kurioje įteisinta homoseksualių porų santuoka. Galų gale, sparčiai išaugo skyrybų lygis. Įvairiose šalyse šių reiškinių priežastys skirtingos. Politinių diskusijų objektu dažniau tampa ne šeimos problemos, o lyčių lygybės ar vaikų gerovės klausimai.

Pokyčiai šeimos teisėje – tiek šių tendencijų pasekmė, tiek ir variklis. Aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose beveik visos Europos šalys iš esmės pakeitė šeimos teisės nuostatas dėl santuokos ir jos padarinių lyčių santykiams, skyrybų, tėvystės, santuokinių ir nesantuokinių vaikų teisių. Galima teigti, kad daugelyje Europos šalių santuoka praranda institucinį vaidmenį, o tėvystė vis labiau institucionalizuojama. Šie socialiniai pokyčiai priklauso ne tik nuo teisinio reguliavimo, bet ir nuo naujai atsiveriančių galimybių abiejų lyčių atstovams, ypač moterims.

2004 m. asociacija Lietuvos gėjų lyga, padedant konsultacinei įmonei Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, vykdė projektą „Šeimos politikos ir teisės iššūkiai besiplečiančioje Europoje“, kurio tikslas – pradėti diskusiją Lietuvoje apie besiformuojančią šeimos politiką ES valstybėse narėse bei šios politikos iššūkius, kylančius dėl demografinių ir socialinių pokyčių. Viena šio projekto dalių – publikacija „Šeimos politikos ir teisės iššūkiai Europoje“. Leidinyje aptariami šeimos, partnerystės formų, sutuoktinių ir sugyventinių (partnerių) teisių bei kiti klausimai.

„Šeimos politikos ir teisės iššūkiai Europoje“, 2004

Kitos naudingos informacijos ieškokite:

„Tesingumo link. LGBT teisių Lietuvoje ir Europoje vadovas“, 2011