Viešieji pirkimai

Asociacija Lietuvos gėjų lyga (LGL) viešuosius pirkimus organizuoja vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97).