Nuorodos

Jungtinių Tautų Organizacija – http://www.un.org/en/

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių  komitetas – http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx

Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras – http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx

Europos Sąjunga – http://europa.eu/

Europos Parlamentas – http://www.europarl.europa.eu/

Europos Komisija – http://ec.europa.eu/

Europos Sąjungos Vadovų Taryba – http://www.european-council.europa.eu/

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas – http://curia.europa.eu/

Europos ombudsmenas – http://www.ombudsman.europa.eu/home/en/default.htm

Europos Sąjungos Taryba – http://www.consilium.europa.eu/

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių  agentūra – http://fra.europa.eu/en

Europos Taryba – http://hub.coe.int/

Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras – http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp#

Europos Žmogaus Teisių Teismas – http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=; bylų paieška HUDOC sistemoje – http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) – http://www.osce.org/

Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos:

ILGA-Europe – http://www.ilga-europe.org/

TGEU – http://tgeu.org/

Open Society Foundations – http://www.opensocietyfoundations.org/

Amnesty International – http://www.amnesty.org/

Human Rights Watch – http://www.hrw.org/en/

International Commission of Jurists – http://www.icj.org/