Ataskaitos

2023 metų veiklos ataskaita, 2024

LGL METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2023 METUS

2022 metų LGL veiklos ataskaita, 2023

LGL METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2022 METUS

2021 metų LGL veiklos ataskaita, 2022

LGL METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2021 METUS

2020 metų LGL veiklos ataskaita, 2021

LGL METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS

2019 metų LGL veiklos ataskaita, 2020

LGL METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2019 METUS

2018 metų LGL veiklos ataskaita, 2019

2018 m. rugpjūčio 29 d. auditoriaus išvada

2017 metų LGL veiklos ataskaita, 2018

2016 metų LGL veiklos ataskaita, 2017

  Lietuvos antroji Visuotinė Periodinė Peržiūra. Informacinė brošiūra, 2016   2015 metų LGL veiklos ataskaita   Šešėlinė ataskaita Jungtinių Tautų Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmui

2014 metų LGL veiklos ataskaita

LGL ataskaita Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui, 2014

Asociacijos LGL 2012 – 2013 metų veiklos ataskaita

Kreipimasis į Europos Tarybos Ministrų Komitetą dėl bylos L. prieš Lietuvą sprendimo nevykdymo, 2013 (anglų k.)

Strateginio bylinėjimosi proceso dėl teisės surengti Baltic Pride 2013 eitynes „Už lygybę“ dokumentinė ataskaita, 2013

Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 dokumentinė ataskaita, 2013

Rekomendacija valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais įgyvendinimo stebėsenos.

JT Žmogaus teisių komitetui pateikta šešėlinė ataskaita, 2012 m.

Lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų teisių padėties apžvalga, 2011
Pateikta Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai Visuotinės periodinės peržiūros kontekste

LGBT teisių padėtis, 2011 (anglų k.)

LGL metinė ataskaita, 2010-2011 (anglų k.)