„Požiūrio keitimas: policijos įsitraukimo didinimas kovoje prieš homofobinius ir transfobinius nusikaltimus“ 2014 11- 2015 03

Nors LR Baudžiamasis kodeksas numatyto teisinę atsakomybę už neapykantos nusikaltimus ir traktuoja, jog lytinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu padarytas nusikaltimas yra įvykdytas sunkinančiomis aplinkybėmis, kovojant prieš neapykantos nusikaltimus vis dar kyla daug iššūkių.

Pagrindinis projekto tikslas – pradėti bendradarbiavimą su policijos pajėgomis dėl homofobinių ir transfobinių nusikaltimų.  Nors valdžios įstaigose pripažįstama, jog šie nusikaltimai yra problema, policija šioms problemoms skiria nepakankamai dėmesio. Todėl šis projektas taps veiksminga iniciatyva siekiant bendradarbiauti su policija, į kurį įsitrauks ir teisės ekspertai iš akademinės bendruomenės bei  bendruomenės nevyriausybinės organizacijos.

Projekto tikslai:

1)      Užmegzti ryšius ir ilgalaikį bendradarbiavimą su policijos pareigūnais ir policijos pajėgomis veikiant prieš neapykantos nusikaltimus, efektyviai ir objektyviai į juos reaguojant;

2)      Sukurti ir palaikyti bendradarbiavimo platformą, kurioje dalyvautų su neapykantos nusikaltimais dirbančios žmogaus teisių NVO, policija ir teisininkai;

3)      Užtikrinti, kad LGL sėkmingai tęstų neapykantos nusikaltimų prevenciją, stebėseną ir praktinę veiklą, dirbant kartu su nukentėjusiais nuo neapykantos nusikaltimų.

Projekto rėmimas:

logoTarptautinė LGBTI* (lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių asmenų) teisių organizacija “ILGA-Europe”.

Projekto metu įvykdytos šios pagrindinės veiklos:

Apskritasis stalas „Neapykantos nusikaltimai: situacija ir efektyvaus atsako paieškos“

2014 m. gruodžio 17 dieną asociacija LGL suorganizavo politikų, Vyriausybės, atsakingų institucijų atstovų bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių srityje, atstovų apskritąjį stalą „Neapykantos nusikaltimai: situacija ir efektyvaus atsako paieškos.“ Apskritojo stalo diskusija buvo skirta aptarti neapykantos nusikaltimų situaciją Lietuvoje, aukų apsaugos teisinius ir praktinius aspektus, bendradarbiavimo galimybes tarp atsakingų valstybinių institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus. Renginys skirtas neapykantos nusikaltimų prevenciją aptarti tiek bendrai, tiek pakalbėti apie LGBT* (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių) asmenų situaciją.

Diskusiją moderavo advokatas, Vilniaus universiteto lektorius prof. dr. Audrius Bitinas, įžanginius pranešimus skaitė Jūratė Guzevičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisės programų vadovė; Sigita Rukšėnaitė, asociacijos LGL advokacijos vadovė; Julija Šlekonytė, advokato padėjėja, Advokatės Dianos Gumbrevičiūtės kontora.

Apskritasis stalas „NVO ir atsakingų institucijų bendradarbiavimo galimybės neapykantos nusikaltimų srityje“

2015 m. sausio 28 d. asociacija LGL suorganizavo antrąjį Vyriausybės, atsakingų institucijų atstovų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių srityje, atstovų bei akademikų apskritąjį stalą „NVO ir atsakingų institucijų bendradarbiavimo galimybės neapykantos nusikaltimų srityje“. Apskritojo stalo diskusijoje buvo siekiama aptarti ikiteisminių tyrimų dėl neapykantos nusikaltimų atlikimo problemiškumą; teisėsaugos pareigūnų, prokurorų, teisininkų esamą pasirengimą neapykantos nusikaltimų srityje – situaciją, poreikius bei galimybes; ar pakankamas dėmesys neapykantos nusikaltimams yra skiriamas akademikų tarpe ir kokios yra aktualijos šioje srityje; bendradarbiavimo tarp atsakingų institucijų, akademikų bei nevyriausybinių organizacijų galimybes bei Nusikaltimų aukų teisių direktyvos atnešamus pokyčius ir jos nuostatų įgyvendinimo praktinius aspektus Lietuvoje.

Diskusiją moderavo advokatas, Vilniaus universiteto lektorius prof. dr. Audrius Bitinas, įžanginius pranešimus skaitė Alina Mickevič, Lietuvos teisės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja; Jūratė Guzevičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisės programų vadovė; Sigita Rukšėnaitė, asociacijos LGL advokacijos vadovė.

Tarptautinė konferencija „Nuomonės raiška internete: žmogaus teisės, etika ir teisminė praktika“

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje įvyko Lietuvos žmogaus teisių centro kartu su partneriais, įskaitant asociaciją LGL, organizuota tarptautinė konferencija „Nuomonės raiška internete: žmogaus teisės, etika ir teisminė praktika“. Konferencijoje pranešimus skaitė ir diskusijose dalyvavo teisininkai, prokurorai, valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, žurnalistai ir mokslininkai. Diskusijoje apie žodžio laisvės ribas ir neapykantos kalbą dalyvavo ir asociacijos LGL žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius.

Remiantis ekspertų žiniomis bei užsienio partnerių patirtimi, konferencijoje buvo analizuojamos ir lyginamos šiuolaikinės žodžio laisvės ribos, kaita bei suderinamumas su etikos ir žmogaus teisių standartais, aptarta neapykantos nusikaltimų ir žodžio laisvės raiškos atribojimo problematika. Diskusijose taip pat kelti klausimai, kada baigiasi nuomonės raiška ir prasideda neapykantos kurstymas, kaip šias sąvokas atskirti, kokia atsakomybė turėtų būti taikoma.

Konferenciją drauge organizavo Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa Lietuvoje, Švedų tarptautinis liberalų centras, TEO LT, LGL/ILGA-Europe bei Švedijos Karalystės ambasada Lietuvoje.

Plačiau apie konferenciją:

http://www.lgl.lt/naujienos/lgbt-pasaulyje/tarptautineje-konferencijoje-diskusija-nuomones-raiskos-internete-tema/

http://manoteises.lt/straipsnis/neapykantos-nusikaltimai-nesitraukia-internetines-erdves/

http://manoteises.lt/straipsnis/sindeikis-elitas-palaiko-kalejimo-leksikos-diskusijas/