LGBT asmenų teisių gynimas Jungtinių Tautų ir nacionaliniu lygiu 2012 11 – 2013 12

Drauge su partneriais LGL parengė ir pristatė Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių komitetui ir Žmogaus teisių tarybai šešėlines ataskaitas apie lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT) asmenų padėtį Lietuvoje, į kurias buvo atsižvelgta teikiant konkrečias rekomendacijas Lietuvos Vyriausybei.

Siekiant kelti piliečių ir valdžios atstovų sąmoningumą žmogaus teisių tema, „Advocacy for LGBT Rights – From UN to National Level“ projekto metu bus parengta publikacija, supažindinanti su pagrindiniais JT žmogaus teisių mechanizmais (Visuotinė periodinė peržiūra, Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas). Joje taip pat bus pateikta oficiali Lietuvos atskaita, nevyriausybinių organizacijų alternatyvūs pranešimai, vertinimą atlikusių JT šalių narių išvados ir rekomendacijos.

 ilgalogo-300x173