Seminarų ciklas

14_1.php

Šių metų gegužės mėnesį baigitas Lietuvos gėjų lygos (LGL) ir Švedijos federacijos RFSL bendrai įgyvendinamas paprojektis „Partnerystė už lygias teises“. Paprojektis skirtas plėtoti žmogaus teises, lygias galimybes, socialinę aprėptį bei sveikatą tarp Lietuvos LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų) bendruomenės narių. Paprojektis buvo įgyvendinamas 2009-2010 m. pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“.
Paprojekčio veiklos buvo organizuojamos dviejų ramsčių principu:

•Bendruomenės telkimo bei stiprinimo veiklos informacijos ir paramos centre Vilniuje. Pagrindinė šio centro veikla – dešimties seminarų ciklas. Seminarų metu buvo diskutuojama žmogaus teisių, LGBT kultūros, socialinės integracijos, sveikatos ir kitomis temomis. Centre taip pat įsteigta jaunimo grupė, homoseksualias poras vienijanti grupė „Homozigotai“, sporto mėgėjų klubas. Centre reguliariai vyko filmų peržiūros, taip pat veikė interneto kavinė „Vaivorykštė“ bei biblioteka ir archyvas.

•Tarptautinio bendradarbiavimo, mokymų bei gerosios praktikos tyrimo veiklos. Geroji bendradarbiavimo praktika atsispindi bendrame LGL ir RFSL leidinyje „Juk nepakenks, jei darbe patirsi ir pramogą“, kuris anglų ir lietuvių kalbomis pasirodė gegužės pradžioje. Paprojekčio „Partnerystė už lygias teises“ įgyvendinimas apibendrintas baigiamojoje konferencijoje „Nuoseklus partnerių bendradarbiavimas – kelias į lygybę visuomenėje“, vykusioje š. m. gegužės 7 d. Vilniuje.

Šis sėkmingai įgyvendintas paprojektis žymiai sustiprino Lietuvos LGBT bendruomenę, paskatino narių įsitraukimą ir dalyvavimą įvairiose veiklose bei prisidėjo prie bendradarbiavimo ir keitimosi gerąja praktika tarp organizacijų. Daugiau informacijos www.atviri.lt

Viena iš pagrindinių paprojekčio „Partnerystė už lygias teises” dalių — dešimties seminarų ciklas. Šie seminarai jų dalyviams suteiks plačias galimybes mokytis vieniems iš kitų ir vystyti ateities idėjas. Svarbu paminėti ir tai, kad bus naudojami metodai, tyrinėjantys gerąją praktiką ir užtikrinantys, kad konkretūs sėkmės pavyzdžiai būtų abstrahuojami reikiamame kontekste, kad juos būtų galima reprodukuoti ir pritaikyti kiek galima efektyviau ateities veiksmuose ir kituose kontekstuose.

Seminarų akimirkas galite išvysti čia.

Galbūt turite idėjų naujiems seminarams? Laukiame ir Jūsų  minčių bei pasiūlymų el. paštu lgbtcentras@gay.lt.