“LGBT teisių gynimo strategijos Lietuvoje”

„LGBT teisių gynimo strategijos Lietuvoje”

2009 06 19 d. LGBT centre įvyko pirmasis paprojekčio “Partnerystė už lygias teises” seminaras “LGBT teisių gynimo strategijos Lietuvoje”. Į renginį susirinko virš dvidešimt dalyvių iš nevyriausybinių organizacijų (NVO), dirbančių arba besidominčių žmogaus teisių gynimu. Lietuvos gėjų lygos, Tolerantiško jaunimo asociacijos, In Corpore bei Lietuvos Studentų sąjungos atstovai klausė teisininkų skaitomų pranešimų apie Valstybės institucijų veiksmus, pažeidžiančius LGBT teises, apie NVO vaidmenį užtikrinant lygias galimybes, gilinosi į fizinių asmenų pažeistų teisių gynimo praktinius aspektus, uždavinėjo klausimus, diskutavo.

Antroje seminaro dalyje dalyviai dirbo darbo grupelėse, aptarinėdami, koks yra teisinių pokyčių poreikis, dalinosi nuomonėmis apie esamą situaciją Lietuvoje bei stengėsi surasti sprendimus, galinčius pagerinti teisinę LGBT bendruomenės padėtį. Pristatant darbo grupelių darbo rezultatus, buvo paminėta, kad labai svarbu pilietinės akcijos ir aktyvesnis piliečių įsitraukimas į visuomeninę veiklą; taip pat, kad ne tik būtina tobulinti įstatyminę bazę, bet ir įtraukti NVO į įstatymų kūrimo ir redagavimo procesus. Dalyviai mano, kad socialiai aktyvios bendruomenės ugdymas, teisinis visuomenės švietimas bei tarptautinių ryšių plėtimas ir palaikymas yra išteklių gerinimo priemonės, padedančios siekti tikslo. Nevyriausybinės organizacijos, dirbančios žmogaus teisių srityje, dirbdamos kartu galėtų sukurti ir įgyvendinti efektyvesnes žmogaus teisių apsaugos strategijas. Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis ir politikais galėtų prisidėti prie žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvoje.