„Sportas kaip sveikos ir aktyvios bendruomenės kūrimo priemonė“

2009 07 23 d. LGBT centre įvyko antrasis paprojekčio “Partnerystė už lygias teises” seminaras. Seminare dalyvavo virš dvidešimt penkių bendruomenės narių bei nevyriausybinių organizacijų atstovų. Džiugu, kad tarp dalyvių buvo įvairių sporto šakų sportininkų, pradedant krepšinio, futbolo žaidėjais, dailiojo čiuožimo sportininkais, baigiant užsiiminėjančiais joga.

Seminaro metu buvo pristatomos Pasaulio žaidynės Kopenhagoje (Outgames), susipažinta su žaidynių koncepcija, istorija, programa, aptarta žaidynių reikšmė LGBT bendruomenei pasaulio mastu. Buvo pristatytos ir Gėjų žaidynės (Gay Games) – vienas didžiausių renginių mėgėjų sporto pasaulyje, pasidalinta filmuotais įspūdžiais iš 1999 m. vykusių žaidynių, bei aptartos galimybės dalyvauti gėjų žaidynėse kitais metais. Darbo grupelėse metu seminaro dalyviai diskutavo apie valstybės įtaka, formuojant sporto politiką bei ieškojo LGBT bendruomenės aktyvinimo būdų dalyvauti sporto veikloje nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Buvo nuspręsta, kad reikia skatinti bendradarbiavimą su sportininkų federacijomis, sporto klubais, inicijuojant ir propaguojant sportą kaip sveikos gyvensenos ir bendruomenės kūrimo būdą. Nuspręsta ne tik aktyvinti LGBT bendruomenę, organizuojant sportinius užsiėmimus, čempionatus, bet ir įkurti sporto mėgėjų grupę, kuri burtų sporto mėgėjus, informuotų visuomenę apie LGBT sporto žaidynes, parengtų įvairių sporto sričių komandas atstovauti Lietuvą tarptautiniuose sporto renginiuose. Sporto mėgėjų grupę koordinuos ir veiklą įgyvendins pats LGBT centro jaunimas, bendradarbiaudamas su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei institucijomis.