„Lygių galimybių kampanija“ 2004 03 – 2005 03

Projektu „Lygių galimybių kampanija“ (2004 03 01 – 2005 03 01), keliant visuomenės sąmoningumą ir lygių teisių priėmimą bei kovojant su diskriminacija, paremta seksualine orientacija, buvo siekiama paskatinti lygių galimybių įstatymo taikymą Lietuvoje. Tikslinės grupės (valdžios atstovai, diskriminaciją patiriantys žmonės (lesbietės moterys ir gėjai vyrai), nevyriausybinės organizacijos, darbdaviai ir profesinių sąjungų atstovai) buvo išsamiai supažindinti su Europos Sąjungos antidiskriminaciniais įstatymais. Informacinę kampaniją sudarė 3 seminarai, spaudos konferencija, geros praktikos vadovo su rekomendacijomis atitinkamiems organams paruošimas, skrajutės su pagalbos ir paramos informacija, skirtos diskriminacijos aukoms. Projekto rezultatai buvo viešinami internetiniame puslapyje, seminaruose, bibliotekose, Europos Sąjungos informacijos centruose.

Daugiau informacijos apie projektą rasite http://www.gay.lt/lygus

Norėdami parsisiųsti projekto leidinį, spauskite čia.

Žinok savo teises