„Baltijos – Amerikos partnerystės programos institucinė parama“ 2003 06 09 – 2004 12 31

2002 m. pirmą kartą šalies istorijoje seksualinių mažumų teisių gynymo strategija buvo įtraukta į Nacionalinį žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą. Vyriausybė pirmą kartą įsipareigojo parengti, priimti ir pradėti įgyvendinti valstybinę programą ir veiksmų planą kovai prieš netoleranciją, rasizmą, ksenofobiją ir homofobiją.

lgalaikės institucinė paramos skyrimas mūsų organizacijai užtikrino bendradarbiavimo su Seimo žmogaus teisių komitetu ir Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus institucija tęstinumą įgyvendinant šią valstybinę programą ir veiksmų planą.

Šis 2003 06 09 – 2004 12 31 periodu vykdytas projektas ir iš jo gautos lėšos padėjo suformuoti reikiamus indėlius ES Mažųjų projektų programos, Nyderlandų MATRA –KAP, Šiaurės šalių biuro remiamiems projektams vykdyti 2004 metais. Parama kelionės išlaidoms suteikė galimybę organizacijos atstovui dalyvauti metinėje tarptautinės asociacijos konferencijoje Glazge, kurioje pradėtas pasirengimas ir partnerių paieška ES EQUAL programos projekto vykdymui. Institucinė parama padėjo LGL koordinatoriui parengti EQUAL projekto paraišką. Šio projekto dėka, buvo praplėsta organizacijos struktūra ir tęsiamas seksualinių mažumų teisių ir interesų atstovavimas nacionaliniu lygiu. LGL sėkmingai baigė kampaniją už apsaugos lytinės orientacijos pagrindu įtraukimą į Lygių galimybių įstatymą, kurį Seimas priėmė 2003 m. lapkričio mėn. Įstatymas nuo 2005 metų suteikė teisę šalies gėjams ir lesbietėms, patyrusiems diskriminavimą darbo vietose, švietimo įstaigose, prekių ir paslaugų sektoriuje (įskaitant aprūpinimą būstu), kreiptis su skundais į Lygių galimybių kontrolierių.