„Visuomenės įvairovės atspindžiai žiniasklaidoje – nuo stereotipų iki tikrų integracijos siekių“

„Visuomenės įvairovės atspindžiai žiniasklaidoje – nuo stereotipų iki tikrų integracijos siekių“

2009 11 19 d. LGBT centre įvyko penktasis paprojekčio “Partnerystė už lygias teises” seminaras „Visuomenės įvairovės atspindžiai žiniasklaidoje – nuo stereotipų iki tikrų integracijos siekių“.

Į seminarą, kurį vedė žurnalistė E.Digrytė ir sociologas A.Tereškinas, atskubėjo beveik trisdešimt žiniasklaida ir žmogaus teisėmis besidominčių NVO atstovų, jaunųjų žurnalistų, studentų.

Seminaro metu aptarėme LGBT asmenų vaizdavimo Lietuvos žiniasklaidoje bruožus, gilinomės į smurtinę bei įžeidžią terminologiją ir šių žmonių socialinės atskirties konstravimą. Susipažinome su nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių gynimo srityje, komunikavimo su visuomene strategija, susipažinome su užsienio šalių patirtimi. Aptarėme ne tik patarimus, kaip NVO atstovams dirbti su žiniasklaida, bet ir kokios komunikavimo priemones žiniasklaida turėtų naudoti, norėdama pasiekti profesionalaus rezultato. Diskusijų metu, seminaro dalyviai akcentavo, kad kiekviena NVO privalo turėti darbo su žiniasklaida strategiją, nes bendravimas su žiniasklaida turi vykti planingai ir pastoviai. Svarbu semtis užsienio šalių patirties, naudotis jų gerąja patirtimi. Taip pat diskusijos dalyviai nusprendė, kad renginius, kuriais norima pritraukti žiniasklaidos dėmesį, reikia rengti pasirenkant pozityvia ir gera nuotaika dvelkiančia idėją. Konferencijos gavo dalinamąją medžiagą „Patarimai ir gudrybės: NVO ir žiniasklaidos bendradarbiavimas“, kurioje pateiktos rekomendacijos, kaip nevyriausybinėms organizacijoms bendrauti ir bendradarbiauti su žiniasklaida bei patarimai žiniasklaidos atstovams, kaip dirbti su LGBT organizacijomis, norint pasiekti profesionalų rezultatą.