„Nepakantos žiniasklaidoje apžvalga“ 2006 02 – 2007 06

LGL išleido dr. Artūro Tereškino atliktą homofobijos Lietuvos žiniasklaidoje analizę tarptautinei auditorijai anglų kalba. Remiantis kai kurių Lietuvos politikų ir viešų asmenų pareiškimais, LGBT asmenys gali išreikšti savo tapatybę ir seksualumą tik griežtai apibrėžtose vietose ir erdvėse ir tik tam tikriems žmonėms. Jie privalo griežtai atskirti savo privatų ir viešą gyvenimą. Homoseksualumas yra priimtinas tik tol, kol jis nėra paviešinamas.

Žiniasklaidos analizė ir 2007 metų gegužės mėnesio įvykiai parodė, kad tiek Lietuvos politinis elitas, tiek žiniasklaidos atstovai vis dar nesuvokia, jog demokratinės vertybės apima įsipareigojimą viešumui, prasmingą dialogą ir debatus. Vilniaus meras neišdavė leidimo Lietuvos LGBT atstovams švęsti „Vaivorykštės dienų“ ir iškelti vaivorykštės vėliavą gegužės 25 dieną. Šis įvykis turėjo būti platesnės kampanijos „Už įvairovę. Prieš diskriminavimą“ dalis. Šis Vilniaus mero sprendimas buvo pasmerktas Europos Komisijos bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Be to, Lietuvos gėjų lygai nebuvo leista ant Vilniaus ir Kauno troleibusų iškelti socialinės reklamos, propaguojančios toleranciją ir lygias galimybes. Tokiu būdu, Lietuvos LGBT asmenys buvo dar kartą priversti likti pogrindyje ir apsiriboti privačia erdve. Net mažiausi mėginimai pakelti LGBT matomumą, pripažinimą bei pagarbą Lietuvoje buvo nuslopinti.

Šiuo trumpu tyrimu buvo siekiama apžvelgti Lietuvos žiniasklaidoje pasirodžiusius straipsnius LGBT tematika, išanalizuoti, kokie seksualinių mažumų įvaizdžiai vyravo Lietuvos spaudoje, televizijoje nuo 2006 metų vasario iki 2007 metų birželio mėnesio. Šioje analizėje atsispindi, kokie homoseksualumo aspektai buvo pabrėžiami, kalbant apie LGBT asmenis lietuviškoje žiniasklaidoje. Darbe buvo siekiama atsakyti į klausimą, ar Lietuvoje egzistuoja nepakantumą kurstanti kalba homoseksualių žmonių atžvilgiu (hate speach), kokie įsitikinimai, požiūriai, normos ir vertybės yra skleidžiamos lietuviškoje žiniasklaidoje.

Not private enough?: homophobic and injurious speech in the Lithuanian mass media, 2007