„Baltijos šalių antidiskriminacinis projektas“ 2002 06 01 – 2003 04 30

Nuo 2002 m. birželio pirmosios buvo pradėtas vykdyti bendras trijų Baltijos šalių projektas, kurį inicijavo Lietuvos gėjų lyga (LGL). Jame taip pat dalyvavo Latvijos gėjų paramos grupė (GAG) ir Estijos biseksualių moterų ir lesbiečių asociacija (EABWL). Trijose Baltijos šalyse buvo atlikta homoseksualų ir biseksualų apklausa apie patirtą diskriminavimą įvairiose gyvenimo srityse. Tai pirmas išsamus gėjų, lesbiečių ir biseksualų nuomonės tyrimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Šiuo projektu buvo siekiama pagerinti visuomenės supratimą antidiskriminacijos srityje, keliant žinių lygį bei propaguojant ir skleidžiant vertybes ir praktikas, susijusias su kova prieš seksualinės orientacijos diskriminaciją Europos lygiu. Projekte buvo paruoštas vadovas anglų bei lietuvių kalbomis „Seksualinės orientacijos diskriminacija Baltijos šalyse“. Pirmoje projekto stadijoje, trys nacionaliniai strategijų susitikimai buvo suorganizuoti Vilniuje, Rygoje bei Taline. Jų metu buvo siekiama nustatyti pagrindines sritis, reikalaujančias reformų, siekiant pagerinti gėjų ir lesbiečių gyvenimą Baltijos šalyse, atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių konvencijoje numatytus standartus. Antroje fazėje, rezultatai bei susitikimuose priimti sprendimai buvo aptarti tarptautiniame seminare Vilniuje. Šiuo projektu buvo siekiama įgalinti ir taip pažeidžiamas gėjų ir lesbiečių mažumas. Heteroseksualūs žmonės šiame projekte įgijo patirties bei žinių, kaip veiksmingai kovoti su diskriminacija.