Viniaus m.savivaldybės atsiliepimas, 2009-04-21

Vilniaus miesto savivaldybės atsiliepimas į skundą dėl lygių galimybių kontrolieriaus 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. (08)-SN-154 panaikinimo.