Projekto veiklos

1. LGBT teisių pažeidimo atvejų stebėjimas valdžios institucijose.

Šios veiklos metu bus stebimi ir registruojami pažeidimai. Pirminius stebėjimo dokumentus sudarys surinkti skundai, apeliacijos, teismų sprendimai ir kt. Antrinius stebėjimo dokumentus sudarys spaudos, mokslininkų tyrėjų publikacijos aprašančios konkrečius atvejus. Taip pat bus renkami dokumentai atspindintys realią situaciją – teisės aktai, politikų kalbos ir t.t. Monitoringas remsis dviem metodais – teismų sprendimų apžvalgos ir reikiamų dokumentų rinkimas. Reikiamų duomenų šaltiniai bus pirminiai stebėjimo dokumentai, spauda, LGBT organizacijos, nacionalinės žmogaus teisių gynimo institucijos. Pastebėti pažeidimai bus naudojami kaip monitoringo indikatoriai ir įrankiai, padėsiantys surinkti informaciją situacijos analizei.

2. Raporto „LGBT teisių pripažinimas Lietuvoje“ parengimas.

Tai bus pirmoji priemonė padedanti pristatyti teisinę situaciją. Raportą sudarys dviejų teisininkų ekspertų surinkta ir išanalizuota informacija. Bus atspausdinta ir išplatinta 1000 kopijų lietuvių kalba (taip pat bus santrauka anglų kalba).

3. Projekto rezultatų sklaida:

· Seminaras, kurio metu bus pristatomi teisminiai atvejai ir raportas.
· Spaudos pranešimų parengimas ir platinimas.
· Informacijos apie projektą patalpinimas interneto svetainėse (projekto aprašymas, renginių kalendorius, raportas pdf formatu).
· Raporto spausdintos versijos platinimas.

4. Progreso įvertinimas.

5. Detalios projekto ataskaitos parengimas.