NLIF logo naujas

Kviečiame į socialinę akciją „Lygybės dienos“ Šiauliuose

Lapkričio 8 d. nuo 14 iki 16.00 val. kviečiame į socialinę akciją „Lygybės dienos“ Šiaulių universiteto bibliotekos fojė! Renginio veiklos: nemokama savigynos pamoka, kurią ves savigynos ekspertas, Wing Chun Kung Fu mokyklos įkūrėjas ir Tarptautinės Wing Tjun Kung Fu Asociacijos nacionalinis treneris Lietuvoje meistras Sifu Linas Raišys; stalo futbolo varžybos; interaktyvus žaidimas „PAŽINK“ (prizai: marškinėliai, ženkliukai, balionai); parodų „Suknelių istorijos“, „Žymios moterys prieš smurtą“ ekspozicija. Renginio metu taip pat vaišinsime kava bei saldumynais.

hate-crime-video-image

2013 m. lapkričio 12-13 d. Vilniuje vyks Pagrindinių teisių konferencija – aukšto lygio metinis renginys, organizuojamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA), bendradarbiaujant su ES Tarybai pirmininkaujančia Lietuva. Šių metų konferencijos tema ˗ „Kova su neapykantos nusikaltimais Europos Sąjungoje“. Į šį renginį susirinks daugiau negu 300 Europos Sąjungos ir nacionalinio lygmens politikų ir praktikų, ES institucijų

1098490_10151754755784650_1025403461_n

LGL turi teisę organizuoti viešus renginius ir aktyviai ja naudosis

Po eitynių „Už lygybę“ viešojoje erdvėje bandoma kvestionuoti asociacijos LGL veiklos teisėtumą. Organizacija LGL yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta asociacija, atstovaujanti socialinei homoseksualių, biseksualių ir translyčių asmenų grupei ir ginanti jų teisėtus interesus. Savo veikloje, kaip ir kitos asociacijos, LGL vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų įstatymas), kitais Lietuvos

kameros

Kviečiame į filmo “Les Invisibles” peržiūrą

Spalio 27-28 dienomis kino centre „Multikino“ bei spalio 29 d. Prancūzų instituto kino klube vyks režisieriaus Sébastien Lifshitz dokumentinio filmo „Les Invisibles“ peržiūra. Šis filmas – žmogaus teisių kino festivalio „Nepatogus Kinas“ programos dalis. Prancūzų režisieriaus juosta pasakoja penkiasdešimties metų senumo įvykius, tačiau Lietuvos kontekste išlieka itin aktualus.  Visi filmo herojai yra prancūzų gėjų judėjimo pionieriai, žmonės

1010580_10151754757244650_367052416_n

Gėjų eitynės, nacionalistų suaktyvėjimas, iš pažiūros antilietuviška Valdemaro Tomaševskio retorika Lietuvos visuomenę buvo privertę virte virti – daugelis žmonių šiais klausimais aktyviai reiškė savo nuomonę, piktinosi, gynė arba peikė. Visa tai paskatino Krašto apsaugos ministeriją (KAM) ištirti, kokia padėtis yra Lietuvos kariuomenėje. „KAM vadovybė nutarė pasižiūrėti, kas vyksta kariuomenėje po to, kai labai suaktyvėjo radikalios jėgos visuomenėje, inspiruotos

1380109_10151895242889650_2019772617_n

Į kovą su homofobija stoja homoseksualų motinos

Kovai su homofobija homoseksualai telkia savo mamas. Į Lietuvą atvykusi Lietuvos gėjų lygos (LGL) savanorio Rocco Magistro mama Angela, homoseksualų ir jų draugų asociacijos Turine vadovė, stebisi, kodėl homoseksualių vaikų motinos Lietuvoje nesivienija prieš homofobiją. „Kai mamos kovoja už savo vaikus, kitaip žiūri ir visuomenė“, – mintimis apie kovą už homoseksualų teises dalijosi Rocco mama

seimas

„Seksualinio elgesio ar seksualinės praktikos, įsitikinimų ar pažiūrų kritika arba aptarimas, arba įtikinėjimas pakeisti tokį elgesį, praktiką, įsitikinimus ar pažiūras, savaime nelaikoma tyčiojimusi, niekinimu, neapykantos skatinimu, diskriminavimu ar skatinimu diskriminuoti“, – tokia nuostata grupė Seimo narių siūlo papildyti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Įstatymo pataisą 2013 birželio 11 d. įregistravo „Drąsos kelio” atstovas A. Patackas, „darbiečiai”

gay_marriage-356x234

Pirmoji Australijos teritorija įteisino tos pačios lyties asmenų santuokas

Australijos sostinė Kanbera antradienį priėmė įstatymus, kurie ją pavertė pirmąja šalies teritorija, įteisinusia tos pačios lyties asmenų santuokas, ir pareiškė, kad teisinis federalinės vyriausybės užginčijimas nesustabdys tos pačios lyties asmenų santuokų registravimo. Homoseksualios santuokos yra įmanomos daugumoje Australijos valstijų, bet santuoką šalyje apibrėžia federaliniai įstatymai, todėl šios poros vyriausybės oficialiai nėra pripažįstamos susituokusiomis. Plačiau skaitykite

rankos

G. Varnas: homofobinius skandalus vertinu kaip vieną iš provincialios šalies bruožų

Liepos pabaigoje vykusias Baltic Pride eitynes lydėjo ne tik diskusijos apie toleranciją, bet ir ta proga surengta konferencija, šiuolaikinio meno parodos, kino filmų programa, kiti renginiai. Režisierius Gintaras Varnas teatro scenoje ne kartą yra narstęs homoseksualumo temą, svarstęs apie tolerancijos ribas ir perspektyvas. Su Gintaru Varnu kalbasi Monika Meilutytė ir Ugnė Kačkauskaitė. – Monika Meilutytė:

rings

Negeidžiamiausių sutuoktinių sąrašo viršuje – homoseksualai

Negeidžiamiausių sutuoktinių sąrašo viršuje – homoseksualūs asmenys ir kaliniai, parodė pagrindinio naujienų portalo DELFI užsakymu atlikta gyventojų apklausa. Lietuvos žmonių klausta, ar pritartų artimojo santuokai su kitos tautybės, rasės asmeniu, 10 metų vyresniu ar jaunesniu, turinčiu vaikų, išsiskyrusiu, našliu. „Spinter tyrimų“ atliktos apklausos duomenimis, vedyboms su tos pačios lyties asmeniu nepritartų per 76 proc. apklaustųjų,

270340_10151754756994650_2121605815_n

Sunkiausia kovoti su stereotipais

Mū­sų ša­ly­je ga­jūs ste­reo­ti­pai, daug ne­igia­mos ir ma­žai tei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, so­li­da­ru­mo trū­ku­mas ku­ria prieš­iš­ku­mą. To­kio­mis są­ly­go­mis rū­pin­tis ly­gių ga­li­my­bių už­ti­kri­ni­mu – su­nkus dar­bas, juo­lab kai ne­tin­ka­mas val­džios po­žiū­ris į tam ti­krus da­ly­kus ga­li vie­nu mos­tu nu­brauk­ti de­šimt­me­čio lai­mė­ji­mus. Apie tai, ką lai­mi vi­suo­me­nė, ku­ri už­ti­kri­na sa­vo na­rių ly­gias ga­li­my­bes, su ko­kiais iš­šū­kiais su­si­du­ria jų gy­nė­jai

NLIF logo naujas

Pasirodė Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) išleisto leidinio “Lygybė ir įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių galimybių integravimo praktikos Lietuvoje“ angliškas vertimas. Jame surinkti NLĮF narių – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai” Vilniaus miesto bendrija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos neįgaliųjų forumas, Tautinių bendrijų namai, Moterų informacijos centras, Lietuvos gėjų lyga, Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos