Europos Taryba reikalauja iš Lietuvos konkrečių veiksmų dėl transseksualų teisių

2014 m. sausio pabaigoje Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Teisės komitete surengtas posėdis, skirtas aptarti Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) bylų dėl LGBT asmenų teisių sprendimų įgyvendinimui šalyse narėse. Posėdyje nutarta, kad didžiausią susirūpinimą kelia dviejų sprendimų neįgyvendinimas šalyse narėse: L. prieš Lietuvą ir Aleksejev prieš Rusiją.  Europos Tarybos Europos Žmogaus Teisių Teismo Sprendimų vykdymo departamentas pranešė Lietuvos Vyriausybės atstovei kad, atsižvelgiant į užsitęsusį sprendimo byloje L. prieš Lietuvą vykdymą, taip pat į LGL ir kitų nevyriausybinių organizacijų pateiktas pastabas, yra svarstoma žmogaus teisių posėdžio metu nuspręsti šiai bylai taikyti sustiprintos priežiūros tvarką (angl. enhanced procedure). Kaip vienas iš probleminių aspektų buvo pastebėtas nepakankamas transseksualų gydymas ir tai, kad šiuo požiūriu nėra teisinio tikrumo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. kovo 21 d. pateikė patikslintą veiksmų planą, į kurį atsižvelgdamas ET Ministrų Komitetas 2014 m. birželio mėn. įvyksiančiame posėdyje nuspręs, ar šiai bylai taikyti sustiprintos priežiūros tvarką.  Vyriausybė yra parengusi ir pateikusi Lietuvos Respublikos Seimui atitinkamas Civilinio kodekso pataisas (projekto registracijos Seime Nr. XIP -2018(2), kuriomis, jos nuomone, siekiama panaikinti teisės spragą, lėmusią Konvencijos pažeidimo konstatavimą byloje L. prieš Lietuvą.

Tačiau asociacija LGL yra giliai įsitikinusi, kad Seimo pavasario sesijoje numatytos svarstyti pataisos, deja, yra nepakankamos ir iš esmės nepagerins transseksualių asmenų padėties šalyje ir nesuteiks teisinio tikrumo.

Asociacijos LGL informacija. Cituojant būtina nurodyti lgl.lt kaip šaltinį.