KVIETIMAS DALYVAUTI MOKYMUOSE

Maloniai kviečiame Jūsų organizacijos atstovus dalyvauti nemokamuose mokymuose „Įvairovė tarp mūsų“, kurie vyks š. m. kovo 15 d. „Viešbutyje „Conti“ (Raugyklos g. 7, Vilnius)“ . Mokymų pradžia – 10.00 val.registracija – nuo 9.30 val. Mokymų dalyviai sužinos apie diskriminacijos dėl negalios, amžiaus, lyties, rasės, seksualinės orientacijos, religijos ar įsitikinimų formas ir paplitimą, lygybės bei įvairovės

Europos Parlamentas pradeda darbą dėl LGBT teisių veiksmų plano ES

Šią savaitę Europos Parlamentas pristatė tyrimą dėl potencialaus ES veiksmų plano, siekiant užtikrinti LGBT lygybę, sudarymo. Toks ES veiksmų planas sujungtų naujus įstatymus ir politiką didinti lesbiečių, gėjų, biseksualių, traslyčių ir interseksualių asmenų lygybę ir nediskriminavimą Europos Sąjungoje. Tyrimas buvo atliktas Europos Parlamento pilietinių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto prašymu. Tai yra pakartotinio Europos

LGL pareiškimas dėl LGBT teisių Lietuvoje JT Žmogaus teisių taryboje

Ponia Prezidente, Norėtume padėkoti Lietuvai už jos geranorišką dalyvavimą Visuotinės periodinės apžvalgos procese ir pagirti Lietuvą už tai, jog ji priėmė rekomendacijas kovoti su LGBT asmenų diskriminacija, užtikrinti pagarbą visų saviraiškos ir susirinkimų laisvėms bei užkardyti smurtą ir priekabiavimą, susijusį su seksualine orientacija ir lyčių tapatybe, ir traukti už jį atsakomybėn. Gerbdami geranorišką Lietuvos dalyvavimą,

JAV ambasadorė įteikė “Drąsios Moters” apdovanojimą Margaritai Jankauskaitei

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada praneša, kad šiandien Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovei Margaritai Jankauskaitei buvo įteiktas kasmetinis JAV ambasados “Drąsios Moters” apdovanojimas. Pažymėdamos Tarptautinę moters dieną JAV ambasados visose šalyse kasmet nominuoja moteris lyderes už jų atsidavimą ir drąsą kovojant už moterų teises Tarptautiniam apdovanojimui, kurį skiria JAV Valstybės sekretorė Hillary Clinton. M.Jankauskaitė buvo

Liūdime dėl LGBT žmogaus teisių gynėjo Davido Kato netekties

Asociacijos LGL valdyba liūdi dėl Davido Kato nužudymo vakar, sausio 26 d. Kampaloje, Ugandoje. Davidas kovai su homofobija bei diskriminavimu skyrė visą savo gyvenimą bei išliks mūsų širdyse kaip bebaimis ir ryžtingas Afrikos žmogaus teisių gynėjas. Su Davidu kartu žygiavome Kopenhagos gatvėmis dar praėjusį rugpjūtį. Kopenhagos gėjų ir lesbiečių eitynių bei festivalio metu kartu atsiėmėme prizą

Asociacijos LGL pranešimas spaudai Sausio 19 d.  Europos Parlamentas pritarė keturių frakcijų pateiktai rezoliucijai dėl saviraiškos laisvės pažeidimo ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje. Tai – jau antrasis kartas, kai šios kadencijos Europos Parlamente Lietuva sulaukė kritikos dėl homoseksualių asmenų diskriminavimo nacionaliniuose teisės aktuose. Europarlamentarai ragina Seimą nepritarti svarstomai Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisai, kuria siekiama bausti už

LGL ragina lygių galimybių kontrolierę padėti transseksualams

Asociacija Lietuvos gėjų lyga (LGL) šiandien laišku kreipėsi į lygių galimybių kontrolierę Aušrinę Burneikienę ragindama imtis neatidėliotinų priemonių, kad transseksualių asmenų diskriminacijos klausimas būtų įtrauktas ir matomas įgyvendinant lygių galimybių politiką Lietuvoje. Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) savo teisminėje praktikoje yra ne kartą pripažinęs, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnis,