Konferencijoje Briuselyje – naujas impulsas prieš LGBT* asmenų diskriminaciją

2014 metų spalio 28 dieną Europos Sąjungos Tarybos būstinėje Briuselyje vyksiančios konferencijos dėmesio centre – LGBT* asmenų žmogaus teisių apsauga. Siekiant sustiprinti Europos Sąjungos institucijų pastangas įveikti diskriminaciją ir priešiškumą LGBT* žmonių atžvilgiu, pirmą kartą Italijos pirmininkavimo ES Tarybai istorijoje organizuojamas specialus susitikimas, praneša ES Pagrindinių teisių agentūra (PTA).

„Europos Sąjunga turi aiškią atsakomybę skatinti lygybę, pagarbą bei toleranciją visiems, įskaitant ir LGBT* asmenis“, – sakė Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos narys Ivanas Scalfarotto. „Šia svarbia konferencija Italija nori pabrėžti savo įsipareigojimą kartu su ES partneriais siekti LGBT* asmenų lygybės ir kurti visus įtraukiančią visuomenę.”

„Per daug ir per dažnai LGBT* žmonės susiduria su diskriminacija ir priešiškumu vien todėl, kad siekia būti savimi“,  – apgailestavo ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) direktorius Mortenas Kjaerumas. „Aplinkybės keičiasi, ir daugelyje šalių narių pastebimi teigiami impulsai. Turime tai išnaudoti. Pareigas pradėjus eiti naujai išrinktam Europos Parlamentui ir Europos Komisijai, metas į ES darbotvarkę vėl įtraukti lygybę ir nediskriminavimą.“

Siekdama šių tikslų, ES Tarybai pirmininkaujanti Italija, kartu su PTA bei ES Tarybos generaliniu sekretoriatu, ES Tarybos būstinėje Briuselyje rengia konferenciją „Įveikti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės: tolesni ES ir valstybių narių politikos formavimo žingsniai“ (angl. Tackling sexual orientation and gender identity discrimination: next steps in EU and Member State policy making).

Šia konferencija siekiama skatinti tolesnį politinių priemonių vystymą sprendžiant žmogaus teisių iššūkius, su kuriais kasdieniame gyvenime susiduria LGBT* asmenys – priešiškumą, neapykantos nusikaltimus, diskriminaciją bei patyčias. Konferencijos svarbą dar labiau pabrėžia PTA atlikta LGBT* asmenų Europoje apklausa, kuri atskleidė diskriminacijos bei neapykantos nusikaltimų Europos visuomenėse mastą.

Daugelis ES valstybių narių jau priėmė teisės aktus bei politines priemones, kurios pagerino LGBT* asmenų padėtį. Pavyzdžiui, dar 2008 metais net 8 narės draudė diskriminavimą dėl lytinės orientacijos tik darbovietėje. 2014 metais diskriminaciją vien darbo aplinkoje pripažįsta jau tik 3 valstybės. Be to, 2010 metais tik 8 ES narės laisvo judėjimo ES erdvėje kontekste pripažino tos pačios lyties asmenų sutuoktinius kaip šeimos narius. Dabar šis skaičius išaugo iki 18.

Vis dėlto, kasdieniniame gyvenime patyčios ir diskriminacija išlieka pagrindinėmis daugelio LGBT* asmenų patiriamomis problemomis. Siekiant, kad visi LGBT* asmenys galėtų gyventi savo gyvenimą oriai ir pagarbiai, būtinos konkrečios teisėkūros priemonės tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu.

Per 400 sprendimų priėmėjų ir žmogaus teisių ekspertų iš visos Europos Sąjungos susirinks aptarti, kaip lygybės politika skirtingose ES kompetencijos srityse gali būti integruota bei sustiprinta ir kaip prie šio tikslo konkrečiai turi prisidėti valstybės narės. Šių diskusijų rezultatai bus toliau svarstomi Europos Komisijos ir ES Tarybai pirmininkaujančios Italijos lapkričio 6-7 dienomis organizuojamame renginyje Romoje.

Konferencija „Įveikti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės: tolesni ES ir valstybių narių politikos formavimo žingsniai“ bus tiesiogiai transliuojama ir internete.