Transseksualių žmonių sveikata: teorinės ir praktinės pusės

Už straipsnio parengimą esame dėkingi LGL savanoriui D.J. Asmeninis tapatumas (angl. self-identity) yra procesas, kuris vystosi visą gyvenimą, o ypač intensyviai formuojasi vaikystėje, brendimo laikotarpiu ir ankstyvoje pilnametystėje. Asmeninį tapatumą formuoja socialinės sąveikos, patirtis bei jausmai. Lytinis tapatumas (angl. gender identity) yra savęs suvokimas kaip mergaitės/moters ar berniuko/vyro. Žmogaus lytinį tapatumą apibūdina jo elgesys, bendravimas

LGL parengė teisinio bylinėjimosi strategiją

Praėjus beveik dvidešimčiai metų nuo homoseksualių santykių dekriminalizavimo, LGBT asmenų teisinė apsauga Lietuvos teisinėje sistemoje vis dar išlieka ribota. Strateginio bylinėjimosi programa siekiama identifikuoti pagrindinius trūkumus įstatyminėje teisinėje bazėje, potencialiai galinčius tapti strateginio bylinėjimosi proceso ašimi, nustatyti prioritetus strateginiam bylinėjimuisi siekiant pagerinti LGBT teisių apsaugą nacionaliniu lygiu 2013-2018 metais ir aptarti praktinius aspektus didinant LGL,

LGL ieško savanorių koordinatoriaus (-ės) Vilniuje

Apie organizaciją Lietuvos gėjų lyga (LGL) – vienintelė nepriklausoma nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, kuri vienija lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius (LGBT) asmenis nuo 18 metų, atstovauja ir gina jų teises. 1995-aisiais įkurta organizacija aktyviai kovoja su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto Lietuvoje. Daugiau informacijos: www.atviri.lt.   Siūlomo darbo pobūdis:  • Savanorių komandos formavimas

Nuoširdžiausi sveikinimai žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga!

Tikima, jog Kalėdos – tai stebuklų ir svajonių išsipildymo metas. Džiaugiamės galėdami jus pasveikinti artėjančių žiemos švenčių proga ir palinkėti kuo geriausios kloties naujaisiais – 2013-aisiais – metais. Vertiname ir tikimės tolesnio mūsų bendradarbiavimo tam, jog stebuklai ir svajonės iš tiesų išsipildytų.   Nuoširdžiai, LGL komanda

Trys LGL atstovai dalyvavo ILGA pasaulinėje konferencijoje Stokholme

Lietuvos gėjų lygos (LGL) atstovai praeitą savaitę lankėsi Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos (ILGA) konferencijoje Stokholme, Švedijoje. Gruodžio 10-16 dienomis vykusiame renginyje susirinko apie 450 LGBT teisų aktyvistų iš viso pasaulio. Pagrindinė šių metų konferencijos tema – „Visuotinės teisės, visuotinė pagarba.“ LGL atstovai dalyvavo parengiamosiose konferencijose apie LGBT teisių padėtį Baltijos regione ir jaunimo indėlį

LGL ragina LR URM atsakyti į ET klausimyną apie LGBT teises

2012 m. rugsėjo mėn. Europos Tarybos Ministrų Komitetas nurodė Europos Tarybos Žmogaus teisių vykdomajam komitetui iki 2013 m. kovo mėn. atlikti Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 Dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės (toliau – Rekomendacija) priemonių įgyvendinimo peržiūrą. Šiuo metu Vykdomasis komitetas kreipėsi į valstybes nares prašydamas iki 2013 m. sausio mėn. pabaigos užpildyti

Apdovanoti žaidimo tolerancijai ugdyti „Pažink“ nugalėtojai

Įvyko virtualaus edukacinio žaidimo tolerancijai ugdyti „Pažink“ finalas. Jame varžėsi geriausi keturių žaidimo savaičių dalyviai, kurie bandė kuo greičiau atsakyti į klausimus apie žmogaus teises, diskriminaciją ir ją patiriančias visuomenės grupes. Po finalo paaiškėjo, kad pirmoji vieta ir planšetinis kompiuteris „iPAD“ atiteko 24 m. vilnietei Renatai Kochančikaitei. Vertėja ir IT paslaugų centro konsultante dirbanti mergina

Europos Komisija paskelbė naujausius apklausos apie diskriminaciją Europos Sąjungoje (ES), įskaitant ir diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos bei lytinės tapatybės, rezultatus. Reikšmingų pokyčių per pastaruosius trejus metus neužfiksuota. 46% respondentų Europos Sąjungoje galvoja, jog gėjai, lesbietės ir biseksualūs asmenys patiria diskriminaciją, tuo tarpu 46% mano, jog tokia diskriminacija yra reta arba išvis neegzistuoja. 45% respondentų pritaria

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu. NLĮF nariai veikia kartu tam, kad lygybė ir žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvoje taptų realybe tiek valstybės

KVIETIMAS Į SEMINARĄ-DISKUSIJĄ

„Strateginis bylinėjimasis siekiant pagerinti LGBT teisių padėtį Lietuvoje: galimybės ir NVO vaidmuo“ 2012 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis, 18:00 val. LGBT centras, A. Jakšto 22-15, Vilnius   Asociacija LGL kviečia dalyvauti seminare pagal projektą, remiamą tarptautinės organizacijos „ILGA-Europe”, skirtą vystyti nacionalinę strateginio bylinėjimosi programą LGBT teisių srityje. Seminaras vyks š. m. lapkričio 29 d., ketvirtadienį,

Kjetilo Duvoldo ir Ingos Aalia* esė apie LGBT teisių padėtį Lietuvoje, publikuota leidinyje Baltic Worlds, analizuoja pastarojo meto politinius ir kultūrinius pokyčius Lietuvos visuomenėje į juos žvelgiant pro tolerancijos seksualinėms mažumoms prizmę. Išsami teisnių ir politinių aspektų, susijusių su LGBT bendruomene Lietuvoje, analizė straipsnyje pateikiama kartu su įžvalgiais komentarais apie demokratizacijos, tautinės bendruomenės kūrimo (ang.

Europos Parlamentas pradeda darbą dėl LGBT teisių veiksmų plano ES

Šią savaitę Europos Parlamentas pristatė tyrimą dėl potencialaus ES veiksmų plano, siekiant užtikrinti LGBT lygybę, sudarymo. Toks ES veiksmų planas sujungtų naujus įstatymus ir politiką didinti lesbiečių, gėjų, biseksualių, traslyčių ir interseksualių asmenų lygybę ir nediskriminavimą Europos Sąjungoje. Tyrimas buvo atliktas Europos Parlamento pilietinių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto prašymu. Tai yra pakartotinio Europos