LGL ragina LR URM atsakyti į ET klausimyną apie LGBT teises

2012 m. rugsėjo mėn. Europos Tarybos Ministrų Komitetas nurodė Europos Tarybos Žmogaus teisių vykdomajam komitetui iki 2013 m. kovo mėn. atlikti Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 Dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės (toliau – Rekomendacija) priemonių įgyvendinimo peržiūrą. Šiuo metu Vykdomasis komitetas kreipėsi į valstybes nares prašydamas iki 2013 m. sausio mėn. pabaigos užpildyti specialų klausimyną. Š. m. gruodžio 10 d. Lietuvos gėjų lyga (LGL) išsiuntė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai laišką, siekiant paraginti Lietuvos Respubliką kiek galima labiau paremti šią peržiūros procedūrą išsamiai ir greitai užpildant ET klausimyną.

Kaip pirmasis pasaulyje tarptautiniu lygiu priimtas teisinis instrumentas kovojant su homofobija ir transfobija, Rekomendacija yra didelės svarbos dokumentas LGBT asmenims visoje Europoje. Rekomendacija numato priemones, kuriomis spręstina diskriminacijos problema daugelyje svarbių sričių, ji numato standartus, pagal kuriuos valstybės narės gali patikrinti savo dabartinę teisinę ir valstybės politikos situaciją ir planuoti tolesnius veiksmus, kai tai reikalinga. Dar daugiau, anot Europos Tarybos Generalinio Sekretoriaus Thorburn Jagland, diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto išlieka viena sudėtingiausių spręstinų problemų. Tolesnis valstybių narių bendradarbiavimas Europos Tarybos rėmuose turėtų neabejotinai pozityvių pasekmių.

Pastarųjų metų įvykiai rodo, kad reikalingi suderinti veiksmai tarptautiniu lygiu. Dalyje Europos Tarybos valstybių narių pagrindinės teisės, tokios kaip saviraiškos laisvė ir susirinkimų laisvė, yra paneigiamos arba joms iškyla reali grėsmė, kartu daugėja įrodymų apie smurtą ir neapykantos kurstymą iš homofobiškų ir transfobiškų paskatų. Todėl LGL ragina Lietuvos Respubliką pasinaudoti šia galimybe skatinant tolesnį Europos Tarybos darbą remiant LGBT asmenų teises.