KVIETIMAS Į SEMINARĄ-DISKUSIJĄ

„Strateginis bylinėjimasis siekiant pagerinti LGBT teisių padėtį Lietuvoje: galimybės ir NVO vaidmuo“

2012 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis, 18:00 val.

LGBT centras, A. Jakšto 22-15, Vilnius

 

Asociacija LGL kviečia dalyvauti seminare pagal projektą, remiamą tarptautinės organizacijos „ILGA-Europe”, skirtą vystyti nacionalinę strateginio bylinėjimosi programą LGBT teisių srityje. Seminaras vyks š. m. lapkričio 29 d., ketvirtadienį, 18:00 val. LGBT centre Vilniuje.

Seminaru siekiama apžvelgti LGBT teisių padėtį Lietuvoje ir identifikuoti svarbiausias problemines sritis, prie kurių sprendimo galima būtų efektyviai prisidėti bylinėjimusi bei kitomis advokacijos priemonėmis; suteikti LGL nariams ir kitų žmogaus teisių NVO atstovams bei aktyvistams reikalingų žinių apie strateginį bylinėjimąsi bei praktinius NVO dalyvavimo jame aspektus; pristatyti nacionalinę strateginio bylinėjimosi programą LGL ir sudaryti diskusijos-pasitarimo erdvę, siekiant kuo geresnio šios programos priderinimo prie šiandieninės LGBT teisių padėties ir politinės situacijos bei NVO galimybių Lietuvoje.

Seminaras pirmiausia skirtas LGL atstovams ir aktyvistams, taip pat kitų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių srityje, atstovams bei teisininkams.

Pranešimus seminare skaitys: „Europos Tarybos Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimas Lietuvoje“ – žmogaus teisių ekspertė Jolanta Samuolytė; „Praktiniai strateginio bylinėjimosi aspektai“ – advokatė, Mykolo Romerio universiteto lektorė Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė; strateginio bylinėjimosi programą pristatys Tomas Vytautas Raskevičius. Diskusijoje kartu su nevyriausybinių organizacijų atstovais ir teisininkais aptarsime aktualius klausimus, turėsime progą pasidalinti savo patirtimi bei idėjomis.

Prašytume apie dalyvavimą pranešti el. paštu office@gay.lt. LGBT centro adresas: Jakšto g. 22-15, Vilniu (įeiti pro kiemą iš Vasario 16 g. arkos). Reikia paskambinti skambučiu. Telefono Nr.: 852610314.

 

Laukiame Jūsų seminare!