LGL pareiškimas dėl LGBT teisių Lietuvoje JT Žmogaus teisių taryboje

Ponia Prezidente, Norėtume padėkoti Lietuvai už jos geranorišką dalyvavimą Visuotinės periodinės apžvalgos procese ir pagirti Lietuvą už tai, jog ji priėmė rekomendacijas kovoti su LGBT asmenų diskriminacija, užtikrinti pagarbą visų saviraiškos ir susirinkimų laisvėms bei užkardyti smurtą ir priekabiavimą, susijusį su seksualine orientacija ir lyčių tapatybe, ir traukti už jį atsakomybėn. Gerbdami geranorišką Lietuvos dalyvavimą,

EP: Kai kurios valstybės diskriminuoja homoseksualias poras, auginančias vaikus

„ES šeimos yra įvairios ir apima susituokusius, nesusituokusius ir partnerystėje gyvenančius tėvus, skirtingų lyčių ir tos pačios lyties tėvus, vienišus tėvus ir globėjus, kurie pagal nacionalinę ir ES teisę nusipelno vienodos apsaugos“, – skelbiama rezoliucijoje, kurią priėmė Europos Parlamentas. Už Sophie in ‘t Veld (Liberalai ir demokratai, Nyderlandai) parengtą tekstą balsavo 361 europarlamentarai, 268 buvo

Vilnius galėtų įamžinti žymias moteris gatvių pavadinimuose

Ar žinote, kad 248 Vilniaus miesto gatvėms suteikti vyriški asmenvardžiai ir tik 39 moterų vardai? Kituose Lietuvos miestuose padėtis ne ką geresnė. Todėl Lygių galimybių plėtros centras kreipiasi į Vilniaus savivaldybę ir Savivaldybių asociaciją, siūlydamas naujiems gatvių pavadinimams naudoti nusipelniusių moterų vardus. Moterys Lietuvoje ne šiaip išstumiamos į paraštes. Jos tampa nematomos kultūros, istorijos, mokslo,

Lietuva turės teikti prieglobstį translyčiams asmenims iš trečiųjų šalių

ES įsigaliojo nauja Prieglobsčio direktyva 2011/95/ES. Asociacija LGL (Lietuvos gėjų lyga) sveikina ES pastangas nustatyti trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimus be jokios diskriminacijos seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės pagrindais. Homoseksualūs pabėgėliai gali prašyti prieglobsčio Lietuvoje pagal dabar galiojančius teisės aktus,

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) pristato savo veiklą leidinyje

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu. NLĮF buvo įsteigtas 2010 metais, šiuo metu NLĮF veikloje dalyvauja septynios skirtingas pažeidžiamas visuomenės grupes atstovaujančios

Gruodžio 15 dieną JT Žmogaus teisių taryba pirmą kartą paskelbė ataskaitą apie LGBT teisių pažeidimus visame pasaulyje. Pažeidimai dažniausiai pasireiškia diskriminaciniais įstatymais ir smurtu. Taryba pateikia keletą rekomendacijų kaip apsaugoti piliečius. Dokumente akcentuojama, kad pasaulio šalių vyriausybės dažnai nekreipia dėmesio į smurtą ir diskriminaciją lytinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindais. Kai kurios šalys priima įstatymus bei

LGBT aktyvistai iš viso pasaulio reaguoja į H. Clinton kalbą

Tapti lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių (LGBT) judėjimui istorinio įvykio liudininkais Visuotinės lygybės taryba pakvietė keturiolika žinomų LGBT aktyvistų iš viso pasaulio, kuriems buvo suteikta galimybė tiesiogiai klausyti Ženevoje apsilankiusios JAV valstybės sekretorės H. Clinton kalbos Žmogaus teisių dienos proga. Taryba pritaria tiek ypač taikliems sekretorės H. Clinton žodžiams, tiek JAV Prezidento B. Obamos priimtam Prezidento memorandumui,

Atsakas į gėjų pažeidžiamumą ŽIV infekcijai Lietuvoje – neefektyvus

Šalies ekspertai apskaičiavo, kad Lietuvoje gali būti nuo 17 000 iki 44 000 vyrų, turinčių lytinių santykių su vyrais. ŽIV poveikis homoseksualių ir biseksualių vyrų grupėms neproporcingai didelis. Šių grupių yra visose šalyse. Dažniausiai tokios grupės yra labiausiai pažeidžiamos ŽIV, nes pasižymi labiau rizikingu elgesiu, gauna menkas ŽIV prevencijos ir sveikatos apsaugos paslaugas, yra sumenkinamos

Naujas LGL leidinys: “LGBT teisių apsauga: tarptautiniai ir nacionaliniai aspektai”

Lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT) asmenų teisės Lietuvoje vis dar nėra pakankamai užtikrinamos ir verčia nagrinėti šią problemą giliau. Šiuo tikslu asociacija Lietuvos gėjų lyga, vykdydama projektą „Teisinės paramos didinimas LGBT teisėms Lietuvoje“, parengė leidinį, kurio pagrindinis tikslas – analizuoti LGBT teisių apsaugos standartus ir problematiką Lietuvoje bei atkreipti dėmesį į tam tikrus reikšmingus

Kokių teisių reikia LGBT šeimoms?

Pranešimas bendruomenei Asociacija LGL džiaugiasi, kad nenumaldomai artėjant Seimo rinkimams daugėja iniciatyvų, skatinančių viešą diskusiją apie homoseksualių asmenų teisių apsaugą. Viena tokių – Seimo narės Aušrinės Marijos Pavilionienės užregistruotas Partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) įstatymo projektas. Asociacijos LGL valdyba, išreikšdama stiprų palaikymą tiek skirtingų, tiek tos pačios lyties asmenų registruotos partnerystės įdėjai, mano, kad ši

Vasaros pradžioje Lietuva sužinojo, kad yra pirmą kartą įtraukta į sąrašą šalių, galinčių kreiptis dėl finansinės paramos stabdant ŽIV epidemiją. Paramos teikėjas – Globalus fondas kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija. Praeitą savaitę dešimties nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai išrinko devynių asmenų NVO tarybą. Ši taryba kartu su valstybinių institucijų atstovais svarstys Lietuvos paraišką Globaliam fondui.

M. A. Pavilionienė. Lygių galimybių įgyvendinimas Seime

2010 m. lapkričio mėnesį Seime pateikiau LR Lygių galimybių politikos įgyvendinimo darbe įstatymo projektą, kurį parengė Lietuvos gėjų lyga ir kuriam pritarė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Seimo Teisės departamentas projektą įvertino kritiškai, pareikšdamas pastabas, kad projektas atkartoja Lygių galimybių įstatymo normas ir kad Lietuvoje nėra nė vieno įstatymo, kuris reguliuotų tam tikros srities politikos įgyvendinimą.