Kodėl svarbu turėti galimybę būti atviru darbe

Kada jūs paskutinį kartą pasakojote bendradarbiams apie savo lytinę orientaciją? Heteroseksualai paprastai niekam specialiai nepasakoja, kad jie „tradicinės orientacijos“. Beveik kiekvienas laikys jus heteroseksualiu, nes įprasta manyti, kad vyrus traukia prie moterų, o moterims patinka vyrai. Heteroseksualams nereikia atsiverti ir papasakoti aplinkiniams apie jų lytinę orientaciją. Tiesiog taip jau surėdyta. Šeimos nuotrauka ant stalo, žmonos

Raktažodžiai: žmogaus teisės, lygios galimybės, diskriminacija, lyčių lygybė, teisės principai. Santrauka Lygiateisiškumas, kaip vienas pagrindinių žmogaus teisių principų, yra reglamentuotas tarptautiniuose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Europos sąjungos teisėje įtvirtintas bendrasis nediskriminavimo principas suponuoja įvairių formų diskriminacijos draudimą. Straipsnyje apžvelgiamos teisinės nediskriminavimo principo prielaidos bei nagrinėjamas šio principo įgyvendinimas tarptautiniame bei nacionaliniame žmogaus teisių

Europos Parlamentas dar kartą pasisakė prieš homofobiją

2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su Europoje plintančiu ekstremizmu Europos Parlamentas , –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl rasizmo, ksenofobijos ir ekstremizmo, ypač į 1997 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl rasizmo, ksenofobijos ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ir į savo 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl dažnėjančių rasistinių ir homofobinių išpuolių Europoje

Gruodžio 12 d. Europos Parlamento pirmininkas Hans-Gert Pöttering, Europos Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso bei ES Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos ministras pirmininkas José Socrates per iškilmingą ceremoniją Strasbūre pasirašė ES Pagrindinių teisių chartiją. Ši chartija, kuri daugumoje ES šalių taps privaloma po Lisabonos sutarties ratifikavimo, įtvirtina ES piliečių ir kitų Sąjungos gyventojų teises, susijusias su orumu,

Galios strategijos ir atskirtis

Vilana Pilinkaitė-Sotirovič Neįmanoma būti anapus ideologijos, kuri formuoja tapatybės jausmą, laiduoja tapsmą subjektu, tačiau veikia taip kruopščiai sunaikindama savo pėdsakus, kad pradedama tikėti, jog galima išvengi jos poveikio. Lyčių sistema taip pat turi ideologijos bruožų. Skirtumas tik tas, jog konkrečius individus ji įsteisina ne šiaip kaip asmenis, o paverčia vyrais ir moterimis, su visomis dėl

„Mano laiminga šeima“ Filmo peržiūra, diskusija, informacinio centro uždarymas       „Atviri ir saugūs darbe.lt“ informacinis ir savitarpio paramos centras – laboratorija kviečia Jus į paskutinį centro organizuojamą seminarą. Nuo 2005 m. rugsėjo mėnesio iki 2007 m. gruodžio mėnesio informaciniame ir savitarpio paramos centre buvo suorganizuota 15 seminarų, kurių metu Jūs turėjote galimybę susipažinti su

“Mes už visas vaivorykštės spalvas” – kovos už teisę būti atvirais dokumentika

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsisakymo išduoti Lietuvos gėjų lygai leidimą viešosios akcijos “Mes už visas vaivorykštės spalvas” organizavimui teisinė analizė ir vertinimas Faktai Šių metų spalio 4 dieną Visuomeninė organizacija Lietuvos gėjų lyga Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikė pranešimą apie susirinkimo organizavimą, kuriuo informavo apie 2007 m. spalio 25 d. 18.00 valandą numatomą viešosios akcijos

Politinė „valia dialogui“ arba heteronormatyvumo pavidalai

Nida Vasiliauskaitė Šį mėnesį man tenka dalyvauti jau antroje homoseksualumui skirtoje tarptautinėje konferencijoje. Pirmoji taip pat vyko Vilniuje – spalio 9 dieną. Ir ne kokiame nors viešbutyje, o pačiuose LR Seimo rūmuose. Rengta ji „išankstinio atsako“ principu, kaip „prevencijos“ veiksmas, turintis „nukenksminti“ tai, kas bus kalbama čia ir dabar – „EQUAL“ projekto „Atviri ir saugūs darbe.lt“

Homoseksualių asmenų teisės ir realijos Lietuvoje

Jolanta Samuolytė Nepatvirtintais duomenimis, Lietuvoje gyvena nuo 5 iki 10 % homoseksualių asmenų. Nors tai palyginti nedidelė visuomenės dalis, tačiau nepakantumo ir netolerancijos lygis jos atžvilgiu yra aukštas. Visuomenės tyrimų apklausos duomenimis net 30 proc. gyventojų mano, kad tik visiškas homoseksualų nebuvimas nekeltų problemų Lietuvos visuomenei. Daugiau nei pusė gyventojų mano, kad homoseksualūs asmenys neturėtų

Monika Krikštopaitytė: Kolegos ir žmonės

Tarkime Jus priėmė į naują darbą. Jūs tikitės, kad bus įvertintos jūsų žinios ar bent bandymas įgyti patirties, pateisinti lūkesčius, rasti bendrą kalbą su kolegomis ir klientais. Tikitės visko profesine prasme, bet ne dėmesio jūsų asmeniniam gyvenimui, tiksliau jūsų seksualinio gyvenimo ypatumams. Jei Jūs – įprastos orientacijos pilietis, daugelis korektiškų kolegų ko gero nutylės ar

Algirdas Davidavičius Įvadas Šiuo straipsniu ketinama pademonstruoti diskriminacijos kaip viešosios politikos operacinio termino priežastinį ir funkcinį ryšį su organizacijų teorijos, o tiksliau, socialinės psichologijos naudojamą emocinio smurto kaip neigiamo darbo produktyvumo veiksnio samprata. Straipsnio dėmesio centre esanti diskriminavimo pagal lyties orientacijos požymį problema pasirenkama naudojantis prielaidą, jog diskriminuojantis elgesys turi esmingai vientisą struktūrą, dinamiką ir

Už patirtą homofobiją darbe — solidi kompensacija

Viena žinomiausių pasaulio advokatų kontorų sumokėjo neskelbiamo dydžio kompensaciją dėl diskriminavimo lytinės orientacijos pagrindu. Buvęs firmos Clifford Chance partneris pareiškė ieškinį praėjusį lapkritį. Manoma, kad Michaelui Brycelandui sumokėta apie vieną milijoną svarų sterlingų. Tai pirmoji byla prieš advokatų firmą lytinės orientacijos pagrindu, sukėlusi daug aistrų Londono Sityje. Clifford Chance yra didžiausia advokatų firma pasaulyje pagal