LGL parengė teisinio bylinėjimosi strategiją

Praėjus beveik dvidešimčiai metų nuo homoseksualių santykių dekriminalizavimo, LGBT asmenų teisinė apsauga Lietuvos teisinėje sistemoje vis dar išlieka ribota.

Strateginio bylinėjimosi programa siekiama identifikuoti pagrindinius trūkumus įstatyminėje teisinėje bazėje, potencialiai galinčius tapti strateginio bylinėjimosi proceso ašimi, nustatyti prioritetus strateginiam bylinėjimuisi siekiant pagerinti LGBT teisių apsaugą nacionaliniu lygiu 2013-2018 metais ir aptarti praktinius aspektus didinant LGL, ir apskritai NVO, galimybių didinimą įsitraukti į šį procesą.

Strateginio bylinėjimosi programą siekiant pagerinti LGBT teisių apsaugą nacionaliniu lygiu (2013-2018 m.) galima parsisiųsti čia.

„Bylinėjimosi strategijos vystymas LGL” (angl. Developing litigation strategy for LGL) – tai šešių mėnesių trukmės (2012 m. liepa – gruodis) projektas, kurį su Atviros visuomenės instituto (OSI) ir ILGA-Europe parama įgyvendino LGL.

Pagrindiniai šio projekto tikslai yra sukurti ilgalaikę nacionalinę bylinėjimosi strategiją LGBT teisių srityje bei padėti organizacijai suvokti savo potencialą ir galimybes kartu padidinant LGL narių praktinius gebėjimus ir žinias.