Europos Parlamentas pradeda darbą dėl LGBT teisių veiksmų plano ES

Šią savaitę Europos Parlamentas pristatė tyrimą dėl potencialaus ES veiksmų plano, siekiant užtikrinti LGBT lygybę, sudarymo. Toks ES veiksmų planas sujungtų naujus įstatymus ir politiką didinti lesbiečių, gėjų, biseksualių, traslyčių ir interseksualių asmenų lygybę ir nediskriminavimą Europos Sąjungoje.

Tyrimas buvo atliktas Europos Parlamento pilietinių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto prašymu. Tai yra pakartotinio Europos Parlamento kvietimo ir raginimo Europos Komisijai sudaryti veiksmų planą pasekmė.

Veiksmų planai yra politikos dokumentai, kurie apibendrina ir keleriems metams planuoja ES veiksmus tam tikra tema. Panašūs dokumentai: vyrų ir moterų lygybės atžvilgiu – EU Strategy for equality between women and men 2010-2015; negalios atžvilgiu – European Disability Strategy; romų integracijos atžvilgiu – EU Framework for National Roma Integration Strategies.

Europos Parlamento narė Sophie in ‘t Veld , pakomentavo tyrimą: “Aš sveikinu šį naują tyrimą, kuris padės mums sudėlioti griaučius, ką LGBT veiksmų planas turėtų apimti.”

„Europos Parlamentas ir ypač ALDE grupė nuo praeitų metų sausio reguliariai prašė Komisijos priimti veiksmų planą LGBT lygybės didinimui. Toks politikos dokumentas kainuotų labai mažai, jeigu iš viso kainuotų, ir užtikrintų, kad ES pagal savo pažadą įgyvendintų lygybę ir nediskriminavimą.“

Europos Parlamento narys Michael Cashman, pridėjo: „LGBT veiksmų planas užtikrintų, kad Komisija, Taryba ir Parlamentas būtų efektyviai įpareigoti įgyvendinti lygybę visose ES veiklose.“

„Viviane Reding yra pirmoji ES komisarė su pagrindinių teisių profiliu ir aš esu įsitikinęs, jog ji priims šį kvietimą iki pasibaigiant jos mandatui 2014 metais. Lygybė negali laukti.“

Šiuo metu Europos Parlamentas laukia Pagrindinių teisių agentūros tyrimo apie LGBT asmenų situaciją ES ir Kroatijoje rezultatų, kurie turėtų paaiškėti 2013 metų pirmoje pusėje.

Parengė LGL pagal 2012 m. spalio 26 d. EP LGBT grupės pranešimą spaudai.