LGL pareiškimas dėl LGBT teisių Lietuvoje JT Žmogaus teisių taryboje

Ponia Prezidente,

Norėtume padėkoti Lietuvai už jos geranorišką dalyvavimą Visuotinės periodinės apžvalgos procese ir pagirti Lietuvą už tai, jog ji priėmė rekomendacijas kovoti su LGBT asmenų diskriminacija, užtikrinti pagarbą visų saviraiškos ir susirinkimų laisvėms bei užkardyti smurtą ir priekabiavimą, susijusį su seksualine orientacija ir lyčių tapatybe, ir traukti už jį atsakomybėn.

Gerbdami geranorišką Lietuvos dalyvavimą, norime atkreipti Lietuvos Vyriausybės dėmesį į bylą L. prieš Lietuvą, kurią 2007 metais Lietuva pralaimėjo Europos žmogaus teisių teisme. Teismo sprendimu Lietuva buvo įpareigota priimti įstatymą, reglamentuojantį lyties keitimą. Šį įpareigojimą Lietuva praignoravo. Be to, praėjusį kovą, Lietuvos parlamentarai konservatoriai, vadovaujami Sveikatos apsaugos komiteto pirmininko, užregistravo pasiūlymą Civiliniame kodekse numatyti draudimą atlikti lyties keitimo operacijas. Dėl to, mes raginame Lietuvos Vyriausybę pakartotinai apsvarstyti savo teiginį, jog rekomendacijos panaikinti įstatymo nuostatas, diskriminuojančias seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės pagrindu, jau yra įgyvendintos.

Atsakydama į rekomendaciją dėl šeimos įvairovės pripažinimo, Lietuva teigia, jog šiuo metu vyksta aktyvi diskusija dėl šeimos koncepcijos. Tačiau nėra numatoma suvienodinti tos pačios lyties ir skirtingų lyčių porų teises. Rekomenduojame, kad savo teisės aktuose ir politikose Lietuva užtikrintų vienodas teises tiek tos pačios, tiek skirtingų lyčių poroms. Pavyzdžiui, suteikiant galimybę registruoti partnerystę.

Reaguodama į susirūpinimą dėl diskriminuojančių teisės aktų, Lietuva teigia, jog Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme nėra nuostatų, leidžiančių diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos. Nepaisant to, vis dar esame sunerimę dėl to, kad šis įstatymas gali būti naudojamas LGBT asmenų saviraiškos laisvei riboti ir kad jis yra tiesiogiai diskriminuojantis asmenis seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindu.

Esame susirūpinę dėl teisėkūros iniciatyvų, kurios yra akivaizdžiai diskriminacinės ir neteisėtai apriboja LGBT asmenų saviraiškos laisvę, pažeidžiant Lietuvos įsipareigojimus pagal žmogaus teisių tarptautinę teisę. Tarp esamų teisėkūros iniciatyvų, kartu su pasiūlymu uždrausti lyties keitimo operacijas, paminėtinas ir siūlymas keisti Konstituciją, apibrėžiant šeimos sampratą kaip santuoką tarp vyro ir moters. Mes raginame Lietuvos Vyriausybę užmegzti dialogą su ekspertais ir NVO dėl lyties keitimo reglamentavimo ir kitų su LGBT susijusių klausimų.

Dėkojame Jums ponia Prezidente.

Žiūrekite pranešimo video (anglų kalba)

Visuotinė periodinė apžvalga: Lietuva

LGL, COC Netherlands, ILGA-Europe

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba, Ženeva, 2012 m. kovo 16 d.