Jungtinės Tautos pirmą kartą paskelbė pasaulinę ataskaitą ir rekomendacijas LGBT teisėms gerinti

Gruodžio 15 dieną JT Žmogaus teisių taryba pirmą kartą paskelbė ataskaitą apie LGBT teisių pažeidimus visame pasaulyje. Pažeidimai dažniausiai pasireiškia diskriminaciniais įstatymais ir smurtu. Taryba pateikia keletą rekomendacijų kaip apsaugoti piliečius.

Dokumente akcentuojama, kad pasaulio šalių vyriausybės dažnai nekreipia dėmesio į smurtą ir diskriminaciją lytinės orientacijos ir lyties tapatybės pagrindais. Kai kurios šalys priima įstatymus bei toleruoja praktikas, kurios pažeidžia žmogaus teises.
Ataskaita ragina JT nares priimti išsamius nediskriminavimo teisės aktus, kurie draustų diskriminaciją dėl lytinės orientacijos ir lyties tapatybės. Nacionalinės žmogaus teisių institucijos raginamos ginti teises ne tik dėl lytinės orientacijos, bet ir dėl lyties tapatybės.
Asociacijos LGL pirmininkas Vladimiras Simonko, kuris  vos prieš savaitę Ženevoje gyvai klausėsi JAV valstybės sekretorės  Hillary Clinton  JT auditorijai pasakytų žodžių, kad „homoseksualų teisės yra žmogaus teisės“, pastebi: „Pagal  šiame JT dokumente nubrėžtus standartus viso pasaulio vyriausybės, tarp jų ir Lietuvos, turi daug nuveikti, kad LGBT teisės būtų ne tik skambiai deklaruojamos, bet ir realiai įgyvendinamos“.