“#LGBTs_Matter: didinant sąmoningumą ir pranešimą apie diskriminaciją seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės pagrindais Lietuvoje” 2016 03 – 2017 08

1Projektą įgyvendina Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT). Vienintelės pilietinės visuomenės organizacijos, kuri dirba išimtinai LGBT * žmogaus teisių srityje, ir nepriklausomos valstybės institucija, kurios vienas iš tikslų – užtikrinti, kad būtų laikomasi Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių įstatymuose įtvirtinto asmenų diskriminacijos draudimo, bendradarbiavimu įgyvendinant projektą siekiama prisidėti prie veiksmingo LGBT* žmogaus teisių standartų įgyvendinimo Lietuvoje.

Įgyvendinant projektą siekiama keturių pagrindinių tikslų:

  • didinti vietos LGBT* bendruomenės narių informuotumą apie nacionalinėje teisėje įtvirtintas jų teises organizuojant susitikimus su LGBT* bendruomenės, LGL ir LGKT atstovais;
  • skatinti vietos LGBT* bendruomenės narius pranešti apie jų teisių pažeidimo atvejus (t. y. patirtus ar pastebėtus diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės, neapykantos nusikaltimų ar neapykanta motyvuotų incidentų atvejus) atsakingoms valdžios institucijoms įgyvendinant tikslines sąmoningumo didinimo priemones;
  • paskatinti viešas diskusijas dėl teisinio tos pačios lyties asmenų santykių pripažinimo organizuojant tarptautinę „Baltic Pride“ 2016 žmogaus teisių konferenciją;
  • skatinti greitos, prieinamos ir skaidrios teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūros įtvirtinimą dalyvaujant tarptautiniuose žmogaus teisių apsaugos mechanizmuose ir plėtojant alternatyvius pasiūlymus nacionaliniu lygmeniu.

Atsižvelgiant į minėtus tikslus, projektu tikimasi pasiekti šių pokyčių:

  • vietos LGBT* bendruomenės nariai bus labiau linkę informuoti apie jų teisių pažeidimo atvejus atsakingas valdžios institucijas;
  • plačiosios visuomenės atstovai bus mažiau priešiški LGBT* bendruomenės narių atžvilgiu (pavyzdžiui, sumažės neapykantą kurstančių kalbų ir neapykantos nusikaltimų šios visuomenės grupės atžvilgiu skaičius);
  • viešajame diskurse dėl teisinio tos pačios lyties asmenų santykių pripažinimo dalyvaujančios suinteresuotosios šalys skatins pagarbesnes ir konstruktyvesnes diskusijas visuomenėje šiuo klausimu;
  • šalies sprendimų priėmėjai ir nacionalinės politikos formuotojai įsitrauks į diskusiją dėl aukščiausius tarptautinius žmogaus teisių standartus atitinkančios teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūros įtvirtinimo Lietuvoje.

button_evz_engl_grossProjekto įgyvendinimą remia Vokietijos fondas „Erinnerung. Verantwortung and Zukunft“, palaikantis iniciatyvas, kuriomis siekiama įveikti diskriminaciją seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais. Daugiau informacijos apie fondą galite rasti adresu http://www.stiftung-evz.de/eng.