ŽTOK institucinio stiprinimo projektas 2017 09 01 – 2017 12 31

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, kartu su Žmogaus teisių organizacijų koalicijai (ŽTOK) priklausančiomis organizacijomis, įgyvendina nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurio tikslas – stiprinti ŽTOK koalicijos veiklą.

Projekto tikslai:

 • Didinti Žmogaus teisių organizacijų koalicijos narių atstovų ir narių kompetencijas ir gebėjimus siekiant strategiškai vykdyti viešosios politikos advokaciją, stiprinti komunikaciją.
 • Stiprinti Žmogaus teisių organizacijų koaliciją, jos narių bendradarbiavimą, sukurti aiškią savireguliacijos struktūrą, įdiegti skaidrumo ir atskaitomybės standartus ir didinti visuomenės žinomumą apie ŽTOK veiklą.
 • Prisidėti formuojant žmogaus teisių principus ir Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus atitinkančią viešąją politiką ir kuriant ilgalaikę partnerystę tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus.

Projekto uždaviniai:

 • Surengti 20 val. trukmės mokymus ŽTOK nariams ir narių atstovams, kurie įgytų gebėjimų strategiškai vykdyti viešosios politikos advokaciją ir komunikuoti.
 • Suteikti informacijos ŽTOK nariams ir stiprinti gebėjimus viešųjų paslaugų teikimo srityje.
 • Parengti ŽTOK veiklos strategiją apimant advokacijos, komunikacijos, viešųjų paslaugų teikimo sritis ir užtikrinant ŽTOK skaidrumą.
 • Įregistruoti ŽTOK, aiškiai nustatant jos savireguliacijos struktūrą numatant skaidrumo ir atskaitomybės standartus.
 • Atlikti pareiškėjo nepriklausomą veiklos ir finansinį auditą, užtikrinantį veiklos skaidrumą.
 • Užtikrinti ŽTOK žinomumą sukuriant jos internetinę svetainę, parengiant 2017 metų veiklos ataskaitą, užtikrinant nuolatinę komunikaciją apie ŽTOK ir jos narių veiklą, bei surengiant Tarptautinės žmogaus teisių dienos minėjimą.
 • Bendradarbiauti su savivaldos institucijomis stiprinant ilgalaikę partnerystę, siekiant užtikrinti, kad jų priimti programiniai dokumentai atitiktų tarptautinius žmogaus teisių standartus.
 • Bendradarbiauti su nacionalinio lygmens įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę valdžią atstovaujančiomis institucijomis stiprinant ilgalaikę partnerystę, siekiant užtikrinti, kad jų priimami sprendimai atitiktų tarptautinius žmogaus teisių standartus.
 • Bendradarbiauti su Lietuvos užsienio politiką formuojančiomis institucijomis ir tarptautiniais bei regioniniais partneriais Lietuvos žmogaus teisių politikos įgyvendinimo tikslais.

Veiklų, vykdomų 2017 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais Žmogaus teisių organizacijų koalicijos nariai ne tik pagerins savo įgūdžius ir gebėjimus advokacijos, komunikacijos ir viešųjų paslaugų teikimo srityse, bet sukurs savo advokacijos ir komunikacijos veiklos strategijos projektą; įregistruos atskirą organizaciją, su aiškia valdymo struktūra ir atskaitomybės bei skaidrumo standartais, parengs savo veiklos pristatymui skirtą puslapį ir 2017 metų veiklos ataskaitos projektą, pristatys visuomenei savo veiklas parengdami viešus straipsnius ir socialinės komunikacijos žinutes, bet ir vykdys nuoseklią planingą advokaciją apimdami savivaldos ir nacionalinį lygmenį, įsitraukdami aktyviai į skirtingų darbo grupių veiklą ir išvystydami kokybiškus ir profesionalius pasiūlymus dėl viešosios politikos planavimo, vykdymo ir/ar reikalingų teisės aktų keitimo.

Numatoma projekto trukmė – 4 mėnesiai. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

soc-min-631Projekto veiklų įgyvendinimą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.