“Pogrindžio partizanai: homoseksualai darbe”

ARTŪRAS TEREŠKINAS   Pogrindžio partizanai: homoseksualai darbe    Ar lengva gyventi pogrindyje? Ar lengva nuolat klausytis bendradarbių anekdotų ne tik apie blondines, bet ir apie gėjus – „pederastus“, vyriškas lesbietes arba moteris, kurios myli moteris? Ar lengva lesbietei tylėti, kai, gerdamos kavą, jos kolegės kalba apie savo sutuoktinius, partnerius, meilužius, o ji negali pasisakyti apie

Kvietimas prisijungti prie kampanijos “Vienas milijonas už neįgaliuosius” Šiuo metu vyksta parašų rinkimo kampanija „Vienas milijonas už neįgaliuosius” kurios tikslas surinkti vieną milijoną parašų už Europos Sąjungos įstatymines priemones, kovojančias prieš neįgaliųjų žmonių diskriminaciją visose gyvenimo srityse. Kiekvienas iš Jūsų parašas – tai netiesioginė, bet didžiulė pagalba, kuri leis neįgaliesiems integruotis į mūsų visuomenę, gyventį pilnavertį gyvenimą ir būti

“Smurtaujantys žodžiai skaudina, žeidžia, o kartais gali ir nužudyti”

Artūras Tereškinas HOMOFOBIJA. SMURTAUJANTYS ŽODŽIAI  Žodžiai „gėjus“, „lesbietė“, „biseksualas“, „transeksualė“, ištarti viešai, dar dažnai daug kam kelia nepasitenkinimą, sąmyšį ir baimę. Tarsi kalbėtume apie žmogžudžius, prievartautojus, nusikaltėlius. Itin neigiamos reikšmės, priskiriamos skirtingos seksualinės orientacijos žmonėms, tebėra kasdienybė. Ne vienas tyrinėtojas, analizavęs žiniasklaidą ir viešąjį kalbėjimą apie lesbietes, gėjus, biseksualus ir transeksualus (toliau LGBT) pasaulyje, teigia,

“Per daug vieša?” – atlikta lietuviškos žiniasklaidos analizė

„Per daug vieša?“    Remiantis kai kurių Lietuvos politikų ir viešų asmenų pareiškimais, LGBT asmenys gali išreikšti savo tapatybę ir seksualumą tik griežtai apibrėžtose vietose ir erdvėse ir tik tam tikriems žmonėms. Jie privalo griežtai atskirti savo privatų ir viešą gyvenimą. Homoseksualumas yra priimtinas tik tol, kol jis nėra paviešinamas.   Žiniasklaidos analizė ir 2007

VDU siūlo studentams susipažinti su homofobijos tyrimų metodologija ir praktika

Sveiki, Socialinių mokslų studentams ir studentėms (baklauro ir magistro programų) yra galimybė atlikti praktiką Kaune. Studentams bus mokama stipendija, turėsite galimybę susipažinti su socialinio tyrimo “Homofobija ir socialinė homoseksualių žmonių atskirtis” virtuve. Daugiau info bakalaurams: http://www.smpraktika.lt/?id=38&-600139679=330 Magistrams: http://www.smpraktika.lt/?id=38&-600139679=331 Su pagarba, A.Zdanevičius, doc. VDU Sociologijos katedra A.Zdanevicius@smf.vdu.lt tel . 8/37/327951 arba 8/67208173

Išleistas TRACE leidinys “Normos darbe: kovoje su homofobija ir heteronormatyvumu”

Normos darbe: kovoje su homofobija ir heteronormatyvumu Tai yra viena iš dviejų knygų, kurios buvo išleistos dėka bendro projekto, apjungusio keturias šalis. Knyga „Atverkite savo darbo vietą“ pristato priemones, kurios gali būti panaudotos kovojant su diskriminacija darbo vietoje. „Normos darbe“ yra tyrimo ataskaita, suteikianti gilesnių žinių apie heteroseksualumo normas ir papildanti knygą „Atverkite savo darbo

„Atverkime savo darbo vietą: kovoje su homofobija ir heteronormatyvumu“ „Visi žmonės yra laisvi ir turi lygias teises“ Šiais žodžiais prasideda Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Deklaracija. Nepaisant to, kad ji buvo priimta 1948 m., vis dar egzistuoja didelės žmonių grupės, kurios nėra laikomos lygiomis su kitomis. Viena tokių grupių yra lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs asmenys.

Prasideda Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL trečiasis etapas

Šiuo metu įgyvendinamos Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL  trečiajame etape, kuris tęsis iki 2008 m. birželio 30 d., bus kuriami teminiai tinklai, vyks gerosios praktikos sklaida ir poveikis nacionalinei politikai bei praktikai. Iniciatyvos tikslas – papildyti Europos socialinio fondo remiamas veiklas, skatinant naujų metodų kūrimą, išbandymą ir pritaikymą darbo rinkoje, kovojant su visų formų diskriminacija ir

“Europos komisija dabar jau žino ką reiškia būti gėjumi”

Europos Parlamento narys iš Vakarų Midlendų Michaelas Cashmanas sakė, kad Lietuvos sostinės Vilniaus mero sprendimas neįsileisti ES kampaniją „Už įvairovę; prieš diskriminaciją“ populiarinančio autobuso Briuselio biurokratams turėtų padėti geriau suprasti tai, ką patiria LGBT asmenys. Įvairovės autobusas jau kuris laikas keliauja po Europą. Jis jau lankėsi 21-oje šalyje ir gegužės mėn. 25 d. Vilniuje prie

Prievarta slepiama tapatybė

Prievarta slepiama tapatybė   Kodėl svarbu kalbėti apie homoseksualių žmonių padėtį ir teises?   Šiemet Vytauto Didžiojo universiteto sociologų atlikto tyrimo duomenys parodė vieną įdomų ir nevienareikšmiškai vertinamą dalyką: keičiasi mūsų tautiečių požiūris į homoseksualius žmones. Ir ne dėl to, kad to nori Europos Sąjunga arba kad ministrė Vilija Blinkevičiūtė yra priversta finansuoti panašius tyrimus.

Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras: Mąstymui pakeisti yra būtinos visų pastangos

Tenka apgailestauti, jog planuotas kovos su diskriminacija renginys Vilniuje buvo uždraustas. Vadovaujantis Europos žmogaus teisių konvencija Lietuva privalo užtikrinti susirinkimų laisvę visiems piliečiams ir uždrausti bet kokią diskriminaciją, taip pat ir dėl seksualinės orientacijos. Vilniaus savivaldybė privalėtų užkirsti kelią galimiems viešosios tvarkos pažeidimams, o ne apskritai uždrausti šią akciją. Jei sostinės valdžia turi priežasčių bijoti

Homofobijos apraiškos ir dvigubų standartų taikymas Lietuvoje

Jolanta Samuolytė   Homofobijos apraiškos ir dvigubų standartų taikymas Lietuvoje   Kiekvienoje valstybėje egzistuoja dilema – ar teisė turi atspindėti visuomenėje esamą vertybių sistemą ir moralines normas ar būti vienu žingsniu toliau pažengusi į priekį, taip skatinant pažangesnį visuomenės vystymąsi. Pastarasis variantas sudėtingesnis ir gali iššaukti nepatekintos visuomenės daugumos atmetimo reakciją, įgyvendinant priimtas teisės normas