Paskelbti didžiausio kada nors Jungtinėse valstijose atlikto LGBT tyrimo rezultatai. Organizacija “Lambda Legal” atliko LGBT bendruomenės  apklausą apie teisingumą darbovietėse. Tai pirmas toks bandymas ištirti kiek renkantis darbą  homoseksualams svarbi „draugiška“ darbovietės politika. „Šio tyrimo rezultatai yra labai svarbūs visiems JAV darbdaviams“  tyrimo svarbą komentavo “Lambda Legal” vadovas Kevin Cathcart. Tyrimas atliktas internetu. Jo metu

Tarptautinės žmogaus teisių dienos paminėjimo renginys

Gruodžio 11 d. (pirmadienį) viešbutyje “Noliday Inn” (Šeimyniškių g. 1, Vilniuje) bus minima Tarptautinė žmogaus teisių diena. Ta proga vyks seminaras  „Lygių galimybių užtikrinimas darbe: socialinių partnerių vaidmuo“, kuriame dalyvaus Lietuvos profėsinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų socialinių partnerių atstovai. Renginio metu bus pristatyta diskriminavimo darbe sistema ir jos prevencijos galimybės, lyčių, etniškumo, neįgalumo ir kitų

LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS DARBE: TARP NAUDOS IR SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS

Šių metų spalio 24 d.  9:00 val. viešbutyje Europa City Vilnius (Jasinskio g. 14, Vilnius)  vyks seminaras-mokymai „Lygių galimybių užtikrinimas darbo rinkoje: tarp naudos ir socialinės atsakomybės“. Šiame seminare dalyvaus Lietuvos ir apskričių darbo biržų darbuotojai.  Dalyviams iš Vilniaus, Švenčionių, Molėtų, Širvintų, Trakų ir Šalčininkų seminaro-mokymų metu bus pristatyta diskriminavimo darbe sistema ir jos prevencijos galimybės, lyčių,

Siūlome darbą: reikalingas EQUAL projekto informacinio bei paramos centro vadovas

EQUAL projektas “Atviri ir saugūs darbe.lt” vykdomas pagal specialiąją Europos socialinio fondo programą Bendrijos iniciatyvai EQUAL įgyvendinti. Projekto tikslas – sumažinti netoleranciją darbuotojams, patiriantiems diskriminavimą dėl lytinės orientacijos, integruojant pasiteisinusias lygių darbo galimybių užtikrinimo priemones į viešąją politiką ir praktiką. Projektas skirtas šioms tikslinėms grupėms: įvairaus amžiaus dirbantiems ir bedarbiams gėjams, lesbietėms ir biseksualams, darbdaviams.

Lietuvos liuteronų reakcija į gėjų santuokas

Nors keliose užsienio šalyse tos pačios lyties asmenys jau gali susituokti, tačiau Lietuvoje šiuo klausimu diskutuoja ne patys homoseksualai, bet bažnyčios atstovai. Vyskupo M.Sabučio teigimų homoseksualumas neišskiriamas iš kitų blogybių, kurių apstu mūsų kasdienybėje, o žmogaus gyvenime tai viena iš nuodėmių ir nuodėmės negalima laiminti. Pasak vyskupo, požiūriu į homoseksualumą liberaliausia Švedijos liuteronų Bažnyčia, kuri būdama valstybinė, perima iš jos

2007 metų Felipe apdovanojimai

Tarptautinė gėjų ir lesbiečių žmogaus teisių komisija kviečia visas tarptautines lesbiečių, gėjų, biseksualų bei žmogaus teisių gynimo organizacijas siūlyti nominacijas 2007 metų Felipe apdovanojimams. Felipe premija yra teikiama tiems, kurie reikšmingai prisidėjo prie žmogaus teisių gynimo bei saugojimo, kovos su diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindais. Apdovanojimas skirtas įamžinti Felipei de Souzai, kuri 1591 metais Braziliojoje buvo

Trečdalis Latvijos gyventojų nepageidauja gėjų savo kaimynystėje

Dialogi.lv atlikto tolerancijos tyrimo duomenimis 84,1 proc. Latvijos gyventojų nenorėtų gyventi šalia narkomanų, 71,6 proc. – alkoholikų, 45,2 proc. – teistų asmenų. Net 38,8 proc. tiriamųjų savo kaiminystėje nepageidauja romų tautybės žmonių, 21,7 proc. – musulmonų. Tarp labiausiai nepageidaujamų asmenų grupių yra ir gėjai – šalia jų nenorėtų gyventi 35,3 proc. Latvijos gyventojų. Dauguma respondentų

Pranešime kalbama apie tai, ar gėjai ir lesbietės advokatai gali būti atviri darbe dėl savo seksualinės orientacijos. Dauguma dalyvių prisipažino, kad jie nenori atvirauti bijodami, jog tai gali stipriai paveikti jų tolimesnę karjerą. Nepaisant to, jog nei vienas iš dalyvių tyrime nepareiškė buvęs atvirai diskriminuojamas dėl savo seksualinės orientacijos, daugelis teigė, jog juos veikia kitų

Ką žinome apie homofobiją ir LGBT socialinę atskirtį Europoje? Ko galėtumėme pasimokyti iš kitų šalių patirties? Kokios diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos formos yra labiausiai paplitusios? Ką byloja lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų asmeninė patirtis? Kaip reikėtų veikti,kad mūsų visuomenėse būtų daugiau tolerancijos ir pagarbos žmogaus teisėms? Kokios yra ateities ir socialinės kaitos perspektyvos? Šiais ir

Ką žinome apie homofobiją ir LGBT socialinę atskirtį Europoje? Ko galėtumėme pasimokyti iš kitų šalių patirties? Kokios diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos formos yra labiausiai paplitusios? Ką byloja lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų asmeninė patirtis? Kaip reikėtų veikti,kad mūsų visuomenėse būtų daugiau tolerancijos ir pagarbos žmogaus teisėms? Kokios yra ateities ir socialinės kaitos perspektyvos? Šiais ir

Antidiskriminacinė programa padės ugdyti toleranciją ir kurti lygias galimybes

Vyriausybė patvirtino Nacionalinę antidiskriminacinės 2006–2008 metų programą, kurios paskirtis – užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, ugdyti visuomenės toleranciją, informuoti visuomenę apie teisę į lygybę ir nediskriminaciją, lygių teisių gynimo priemones bei galimas diskriminacijos apraiškas Lietuvoje. Šios Programos tikslas kompleksiškai ištirti diskriminacijos dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos

Radijo laidos lygių galimybių tema

Šiandien laidoje dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėja Laima Vengalė ir EQUAL projekto “Atviri ir saugūs darbe.lt” koordinatorius Eduardas Platovas. Šie ekspertai diskutavo ES lygių galimybių politikos klausimais, trumpai pakomentavo Lietuvos ir užsienio šalių teisės aktus, reglamentuojančius lygias galimybes ir diskriminacijos draudimą darbo rinkoje. Laidos dalyviai taip pat išreiškė savo nuomonę dėl galimų priemonių diskriminacijai mažinti ir