“Europos komisija dabar jau žino ką reiškia būti gėjumi”

Europos Parlamento narys iš Vakarų Midlendų Michaelas Cashmanas sakė, kad Lietuvos sostinės Vilniaus mero sprendimas neįsileisti ES kampaniją „Už įvairovę; prieš diskriminaciją“ populiarinančio autobuso Briuselio biurokratams turėtų padėti geriau suprasti tai, ką patiria LGBT asmenys.

Įvairovės autobusas jau kuris laikas keliauja po Europą.

Jis jau lankėsi 21-oje šalyje ir gegužės mėn. 25 d. Vilniuje prie jo turėjo prisijungti gėjų eitynių dalyviai.

30 tonų sverianti transporto priemonė skirta informuoti piliečius apie jų teises pagal kovai su diskriminacija skirtus ES ir nacionalinius teisės aktus ir ji yra Europos lygių galimybių metų visiems dalis.

Vilniaus miesto valdžios teigimu, homofobiškai nusiteikę protestuotojai galėjo bandyti sužlugdyti renginius, todėl baimindamasi viešosios tvarkos pažeidimų miesto valdžia juos uždraudė.

P. Cashmanas, Europos Parlamento Gėjų ir lesbiečių teisių tarppartinės grupės prezidentas, tai pakomentavo šitaip:

„Europos Komisija tiesiogiai patyrė, ką reiškia būti gėjumi, lesbiete, biseksualu arba translyčiu (angl. transgender).

Komisija dabar jau pajuto, kokia stipri yra homofobija.

Lietuvos vyriausybė turi imtis veiksmų ir laikytis sutarčių…priešingu atveju neapykantos liepsna, kuri buvo įžiebta Lenkijoje ir dabar peržengė į Lietuvą, toliau plėsis mūsų žemyne“.

Kiti EP nariai kritikavo ES vadovus, kad jie nepakankamai griežtai reagavo į Vilniaus valdžios draudimą.

Sophie in ’t Veld, tarppartinės grupės viceprezidentė iš Olandijos, kvietė Komisiją reaguoti aktyviau:

„Kai reikia kovoti su karteliais ar konkurencijos pažeidimais, Komisija nedvejodama imasi „sunkiosios artilerijos“.

Europos lygių galimybių visiems metais Komisija privalo parodyti, kad ji reikalauja įgyvendinti visus Europos įstatymus, ne vien tik ekonominius.

Europos Žmogaus Teisių Teismas nutarė, kad taikių demonstracijų draudimas yra neteisėtas.

Be to, šis renginys buvo organizuojamas ir finansuojamas Europos metų kontekste.

Komisija privalo užtikrinti tinkamą programų įgyvendinimą“.

Liberaldemokratė Sarah Ludford, EP narė iš Londono, kvietė pirmininkaujančią ES valstybę imtis veiksmų sustabdyti homofobijos protrūkį:

„Vilniaus mero oficialiai skelbiamą priežastį, kad renginiai buvo atšaukti saugumo sumetimais, nes prieš gėjus nusiteikę protestuotojai juos būtų sužlugdę jėga, Europos Žmogaus Teisių Teismas neseniai pripažino melaginga priimdamas sprendimą dėl gėjų parado draudimo Lenkijoje.

Kadangi meras taip pat sakė, kad „mes nepritariame viešam homoseksualistų idėjų demonstravimui Vilniaus mieste“, galime daryti prielaidą, jog tikroji priežastis buvo išankstinis neigiamas nusistatymas“.

Šiuo metu ES pirmininkauja Vokietija. Baronienė Ludford kritikavo jos neveiklumą.

„Pagarba žmogaus teisėms ir nediskriminavimas yra įsipareigojimai, kurių ES narės privalo laikytis.

Iki šiol vienintelė oficiali ES reakcija buvo Europos Komisijos pareiškimas, kad ji „labai apgailestauja dėl sprendimo atšaukti planuotą renginį“ ir šito, mano nuomone, akivaizdžiai nepakanka.

Turėjo būti skirtas bent jau papeikimas, jei ne sankcijos.

Tačiau iš tikrųjų už lygybės misijos įgyvendinimą Vilnius yra apdovanojamas – šiame mieste nuspręsta steigti ES lyčių lygybės institutą ir tai kelia graudų juoką.

Uždrausdama lygybės paradą Lietuva seka Rusijos ir Lenkijos pėdomis. Tai daroma nepaisant Strasburgo žmogaus teisių teismo sprendimo, kad toks draudimas tiesiogiai pažeidžia susirinkimų laisvės garantijas, kurias numato Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, o ją šios trys šalys pasirašė.

EP narė iš Vokietijos Lissy Gröner taip pat suabejojo, ar išmintinga naująjį Europos lyčių lygybės institutą steigti būtent Vilniuje.

„Aš, kaip Lyčių lygybės instituto pranešėja, abejoju, ar pasirinkdama Vilnių Taryba priėmė teisingą sprendimą“, – sakė ji.