Radijo laidos lygių galimybių tema

Šiandien laidoje dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėja Laima Vengalė ir EQUAL projekto “Atviri ir saugūs darbe.lt” koordinatorius Eduardas Platovas. Šie ekspertai diskutavo ES lygių galimybių politikos klausimais, trumpai pakomentavo Lietuvos ir užsienio šalių teisės aktus, reglamentuojančius lygias galimybes ir diskriminacijos draudimą darbo rinkoje. Laidos dalyviai taip pat išreiškė savo nuomonę dėl galimų priemonių diskriminacijai mažinti ir

Tyrimas: homoseksualūs vyrai uždirba mažiau ir dažniau tampa bedarbiais

Homoseksualūs vyrai uždirba mažiau nei jų heteroseksualūs kolegos bei dažniau tampa bedarbiais, net prieš pustrečių metų įsigaliojus diskriminaciją draudžiantiems įstatymams, rašo „The Guardian“. Vyrai gyvenantys su tos pačios lyties partneriu gauna net 6 proc. mažesnį atlyginimą nei tas pačias pareigas einantys jų heteroseksualūs kolegos bei 3 proc. dažniau tampa bedarbiais, rašoma „CentrePiece“, Ekonominės veiklos efektyvumo

Komisaras Špidla pasmerkė homofobiją

Europos  Sąjungos užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių komisaras Vladimiras Špidla  dalyvavo didžiausioje pasaulio  lesbiečių, gėjų , biseksualų ir transseksualų (LGBT) teisių konferencijoje Monrealyje bei pasakė kalbą, kurioje aiškiai pasmerkė homofobijos apraiškas. Pateikiame porą ištraukų iš jo pasisakymo tūkstantinei auditorijai. „Aš visada tikėjau, kad pagarba žmogaus teisėms nepaisant jų seksualinės orientacijos yra vienas pagrindinių kriterijų

Parengtas Nacionalinės antidiskriminacinės 2006−2008 metų programos projektas

Siekiant lygių galimybių užtikrinimo, parengtas Nacionalinės antidiskriminacinės 2006−2008 metų programos projektas. Programos paskirtis – informuoti visuomenę apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje ir jos neigiamą įtaką atskirų visuomenės grupių galimybėms lygiomis sąlygomis aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje bei lygių teisių gynimo priemones, ugdyti visuomenės toleranciją. Pagrindinis programos tikslas – sumažinti diskriminacijos dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar

Darbas JK: gėjų ir lesbiečių teisės darbe

Apsauga prieš diskriminaciją Jūs turite teisę, kad agentūra ar samdančioji kompanija su jumis nesielgtų mažiau palankiai, negu su kitais dirbančiaisiais dėl jūsų seksualinės orientacijos. Teisės, kai prašote darbo Jūsų negali diskriminuoti pasirenkant darbą dėl jūsų seksualinės orientacijos. Teisės nuo pirmos darbo dienos Jūs turite teisę nebūti diskriminuojami dėl lyties (įskaitant nėštumą), rasės (arba ES piliečių atvejais, tautybės),

Škotijoje ugniagesiais įdarbinami gėjai

Škotijos ugniagesių tarnyba ketina pakeisti savo vyrišką („macho“) įvaizdį nacionalinėje kampanijoje paskelbusi, kad įdarbina gėjus. Gėjų baruose ir klubuose visoje šalyje buvo iškabinti plakatai, kaip viena iš kovos už lygybę kampanijos dalių. Keturios iš aštuonių Škotijos ugniagesių brigadų dalyvauja šioje kampanijoje, kurios iniciatyva ugniagesius buvo galima pamatyti dalyvaujant ir tokiuose renginiuose kaip gėjų paradai, mugės, kur

Tradiciškai, Jungtinėse Amerikos Valstijose gėjai ir lesbietės remdamiesi įstatymais negalėjo kovoti su patiriama diskriminacija ir priekabiavimu darbo rinkoje. Tačiau pastaruoju metu situacija pradėjo keistis. Daugelis darbdavių pradėjo suprasti savo atsakomybę kuriant atvira ir saugią darbo aplinka, kurioje nebūtų darbuotojų diskriminacijos. Nors JAV nėra federalinio įstatymo, kuris draustų šios rūšies diskriminaciją privačiame sektoriuje, yra išleistas JAV

Čia pateikiami konsultacijos su Europos įmonėmis dėl darbuotojų įvairovės ir nediskriminavimo darbo vietose rezultatai. Konsultacija buvo vykdoma 2005 metų birželio – liepos mėnesiais. Gauti 798 atsakymai. Kurioms iš diskriminavimo priežasčių skirtos jūsų įvairovės politikos? Lyties 42.3% Amžiaus 39.1% Tautybės 32.6% Negalios 31.1% Rasinės ar etninės kilmės 30.4% Religijos ar įsitikinimų 25.3% Kalbos 19.2% Lytinės orientacijos 18.7%

Netolerancijai reikia griežto atkirčio, mano europarlamentarai

Pastaraisiais mėnesiais Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje bei Portugalijoje buvo užpulti ar net nužudyti žmonės dėl jų tautybės ar seksualinės orientacijos. Lenkijoje taip pat sustiprėjo ksenofobinės, antisemitinės bei homofobinės nuotaikos, o jas propaguojanti partija tapo valdančiosios koalicijos nare. Rusijoje valdžia neleido gėjų parado bei ėmėsi prievartos prieš jo rengėjus. 2006 06 15 d. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas griežtai

Europos profesinių sąjungų konfederacija smerkia diskriminaciją dėl lytinės orientacijos

Europos profesinių sąjungų konfederacija savo pareiškime pasmerkė  dešiniųjų politikų, taip pat ir ministrų, kalbas kurstančias prieš lesbietes ir gėjus. The European Trade Union Confederation (ETUC) expresses its serious concern about inflammatory statements made by far right politicians, including Ministers, against lesbians and gay men. We condemn this dangerous populism, which attempts to scapegoat minority communitie s. We

Projekto partneriai – TV laidoje “Dviguba tiesa”

2006 06 04 16 val. bus transliuojama 5 kanalo laida “Dviguba tiesa”, kurioje diskutuojama apie nepakantumą homoseksualams. Laidoje dalyvauja EQUAL projekto partneriai – “Europos socialinių, teisinių ir ekonominių projektų” direktorius Vaidotas Ilgius ir Lietuvos gėjų lygos pirmininkas Vladimiras Simonko. Laida taip pat rodoma ir kartojama per įvairius regioninius televizijos kanalus.