Pranešime kalbama apie tai, ar gėjai ir lesbietės advokatai gali būti atviri darbe dėl savo seksualinės orientacijos. Dauguma dalyvių prisipažino, kad jie nenori atvirauti bijodami, jog tai gali stipriai paveikti jų tolimesnę karjerą. Nepaisant to, jog nei vienas iš dalyvių tyrime nepareiškė buvęs atvirai diskriminuojamas dėl savo seksualinės orientacijos, daugelis teigė, jog juos veikia kitų

Ką žinome apie homofobiją ir LGBT socialinę atskirtį Europoje? Ko galėtumėme pasimokyti iš kitų šalių patirties? Kokios diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos formos yra labiausiai paplitusios? Ką byloja lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų asmeninė patirtis? Kaip reikėtų veikti,kad mūsų visuomenėse būtų daugiau tolerancijos ir pagarbos žmogaus teisėms? Kokios yra ateities ir socialinės kaitos perspektyvos? Šiais ir

Ką žinome apie homofobiją ir LGBT socialinę atskirtį Europoje? Ko galėtumėme pasimokyti iš kitų šalių patirties? Kokios diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos formos yra labiausiai paplitusios? Ką byloja lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transeksualų asmeninė patirtis? Kaip reikėtų veikti,kad mūsų visuomenėse būtų daugiau tolerancijos ir pagarbos žmogaus teisėms? Kokios yra ateities ir socialinės kaitos perspektyvos? Šiais ir

Antidiskriminacinė programa padės ugdyti toleranciją ir kurti lygias galimybes

Vyriausybė patvirtino Nacionalinę antidiskriminacinės 2006–2008 metų programą, kurios paskirtis – užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, ugdyti visuomenės toleranciją, informuoti visuomenę apie teisę į lygybę ir nediskriminaciją, lygių teisių gynimo priemones bei galimas diskriminacijos apraiškas Lietuvoje. Šios Programos tikslas kompleksiškai ištirti diskriminacijos dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos

Radijo laidos lygių galimybių tema

Šiandien laidoje dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėja Laima Vengalė ir EQUAL projekto „Atviri ir saugūs darbe.lt“ koordinatorius Eduardas Platovas. Šie ekspertai diskutavo ES lygių galimybių politikos klausimais, trumpai pakomentavo Lietuvos ir užsienio šalių teisės aktus, reglamentuojančius lygias galimybes ir diskriminacijos draudimą darbo rinkoje. Laidos dalyviai taip pat išreiškė savo nuomonę dėl galimų priemonių diskriminacijai mažinti ir

Tyrimas: homoseksualūs vyrai uždirba mažiau ir dažniau tampa bedarbiais

Homoseksualūs vyrai uždirba mažiau nei jų heteroseksualūs kolegos bei dažniau tampa bedarbiais, net prieš pustrečių metų įsigaliojus diskriminaciją draudžiantiems įstatymams, rašo „The Guardian“. Vyrai gyvenantys su tos pačios lyties partneriu gauna net 6 proc. mažesnį atlyginimą nei tas pačias pareigas einantys jų heteroseksualūs kolegos bei 3 proc. dažniau tampa bedarbiais, rašoma „CentrePiece“, Ekonominės veiklos efektyvumo

Komisaras Špidla pasmerkė homofobiją

Europos  Sąjungos užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių komisaras Vladimiras Špidla  dalyvavo didžiausioje pasaulio  lesbiečių, gėjų , biseksualų ir transseksualų (LGBT) teisių konferencijoje Monrealyje bei pasakė kalbą, kurioje aiškiai pasmerkė homofobijos apraiškas. Pateikiame porą ištraukų iš jo pasisakymo tūkstantinei auditorijai. „Aš visada tikėjau, kad pagarba žmogaus teisėms nepaisant jų seksualinės orientacijos yra vienas pagrindinių kriterijų

Parengtas Nacionalinės antidiskriminacinės 2006−2008 metų programos projektas

Siekiant lygių galimybių užtikrinimo, parengtas Nacionalinės antidiskriminacinės 2006−2008 metų programos projektas. Programos paskirtis – informuoti visuomenę apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje ir jos neigiamą įtaką atskirų visuomenės grupių galimybėms lygiomis sąlygomis aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje bei lygių teisių gynimo priemones, ugdyti visuomenės toleranciją. Pagrindinis programos tikslas – sumažinti diskriminacijos dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar

Darbas JK: gėjų ir lesbiečių teisės darbe

Apsauga prieš diskriminaciją Jūs turite teisę, kad agentūra ar samdančioji kompanija su jumis nesielgtų mažiau palankiai, negu su kitais dirbančiaisiais dėl jūsų seksualinės orientacijos. Teisės, kai prašote darbo Jūsų negali diskriminuoti pasirenkant darbą dėl jūsų seksualinės orientacijos. Teisės nuo pirmos darbo dienos Jūs turite teisę nebūti diskriminuojami dėl lyties (įskaitant nėštumą), rasės (arba ES piliečių atvejais, tautybės),

Škotijoje ugniagesiais įdarbinami gėjai

Škotijos ugniagesių tarnyba ketina pakeisti savo vyrišką („macho“) įvaizdį nacionalinėje kampanijoje paskelbusi, kad įdarbina gėjus. Gėjų baruose ir klubuose visoje šalyje buvo iškabinti plakatai, kaip viena iš kovos už lygybę kampanijos dalių. Keturios iš aštuonių Škotijos ugniagesių brigadų dalyvauja šioje kampanijoje, kurios iniciatyva ugniagesius buvo galima pamatyti dalyvaujant ir tokiuose renginiuose kaip gėjų paradai, mugės, kur

Tradiciškai, Jungtinėse Amerikos Valstijose gėjai ir lesbietės remdamiesi įstatymais negalėjo kovoti su patiriama diskriminacija ir priekabiavimu darbo rinkoje. Tačiau pastaruoju metu situacija pradėjo keistis. Daugelis darbdavių pradėjo suprasti savo atsakomybę kuriant atvira ir saugią darbo aplinka, kurioje nebūtų darbuotojų diskriminacijos. Nors JAV nėra federalinio įstatymo, kuris draustų šios rūšies diskriminaciją privačiame sektoriuje, yra išleistas JAV

Čia pateikiami konsultacijos su Europos įmonėmis dėl darbuotojų įvairovės ir nediskriminavimo darbo vietose rezultatai. Konsultacija buvo vykdoma 2005 metų birželio – liepos mėnesiais. Gauti 798 atsakymai. Kurioms iš diskriminavimo priežasčių skirtos jūsų įvairovės politikos? Lyties 42.3% Amžiaus 39.1% Tautybės 32.6% Negalios 31.1% Rasinės ar etninės kilmės 30.4% Religijos ar įsitikinimų 25.3% Kalbos 19.2% Lytinės orientacijos 18.7%