JXTe5wvIG0h0Gv8Ee8NHEJN-KqcCurPwkyodBhqOsd4

Kokios yra smurto artimoje aplinkoje priežastys ir pasekmės? Ar ši problema aktuali tiek skirtingų, tiek tos pačios lyties porų santykiuose? Kur kreiptis susidūrus su šiuo neigiamu reiškiniu? Ar Lietuvoje galiojantis smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirtas teisinis reguliavimas pilna apimtimi taikomas ir LBT* moterims? Įvairių tyrimų duomenimis, daugiau nei 90% nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų

1922223_10152791496224650_3499075670726930528_n

Lesbiečių problemos svarbios ne tik kartą per metus

Spalio 15 dieną, trečiadienį, LGBT* centre įvyko lesbiečių dienos proga organizuotos diskusijos-dirbtuvės „I speak rainbow“. Asociacija LGL pakvietė savanorius ir bendruomenės narius prisijungti į pokalbį apie lesbietes kaip moteris ir LGBT* atstoves. Lesbiečių dienos pasaulyje, žymimos spalio 8 dieną, istorija nėra laba sena. Tai atspindi ir vieną homoseksualių moterų patiriamų problemų visuomenėje: žmogaus teisių judėjime

bitinas

Socialinės apsaugos viceministras: trūksta kovos už savo teises

Vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mai yra vie­na di­džiau­sių ly­čių ly­gy­bės prob­le­mų Lie­tu­vo­je ir vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), penk­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Aud­rius Bi­ti­nas. „Svar­bu, ko­kia yra fak­ti­nė, o ne teo­ri­nė, įsta­ty­mus lie­čian­ti ly­čių ly­gy­bės pa­dė­tis. Ins­ti­tu­ci­niai me­cha­niz­mai pas mus vei­kia, ne­blo­gai at­ro­do­me ES kon­teks­te, ta­čiau svar­bu, kad vis­ką įgy­ven­din­tu­me ir

Seminaras “Kalbu pati. LBT moterys ir jų balsas:patirtys bei iššūkiai”

Asociacija LGL jau pradeda naują renginių sezoną ir tęsdama projektą „Lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų teisės ir sveikata” kviečia Jus dalyvauti seminare „Kalbu pati. LBT moterys ir jų balsas: patirtys bei iššūkiai“, kuris vyks š. m. rugpjūčio 24 d., trečiadienį, 18:00 – 21:00 val., LGBT centre Vilniuje. Šiame seminare mes kalbėsime apie tai, kuo problemiškas LBT moterų matomumas