LR Teisingumo ministerija siūlo išplėsti diskriminacijos apibrėžimą lytinės tapatybės pagrindu

LR Teisingumo ministerija įvertino poreikį išplėsti įstatyminį diskriminacijos apibrėžimą lytinės tapatybės pagrindu

Naujajame Lygių galimybių įstatymo projekte (toliau – Projektas) lytinė tapatybė nėra aiškiai įvardijama kaip vienas iš draudžiamosios diskriminacijos pagrindų, nepaisant Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atliktų detalių tyrimų, įrodančių  translyčių asmenų teisinės ir faktinės padėties sudėtingumą Lietuvoje.

Reaguodama į tai, Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL 2019 lapkričio 14 d. pateikė LR Seimui išsamius pasiūlymus Projektui, kurių tikslas – siekti efektyvesnės translyčių asmenų apsaugos nuo diskriminacijos.

Savo ruožtu, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija 2019 m. lapkričio mėn. pateikė išvadą dėl Projekto. Išvadoje pažymima, jog Konstitucinio Teismo 2019 m. sausio 11 d. nutarime Teismas pasisakė, kad viena iš pagal Konstitucijos 29 straipsnį draudžiamo diskriminavimo formų yra žmogaus teisių varžymas dėl jo lytinės tapatybės ir (ar) seksualinės orientacijos, kuris kartu laikytinas ir žmogaus orumo žeminimu, todėl  siūloma įvertinti galimybę Projektą pildyti pasiūlymu į Įstatymo projekte detaliai išvardijamus nediskriminavimo pagrindus įtraukti lytinės tapatybės pagrindą.