Šveicarijoje priimtas LGBT* asmenų nediskriminavimo įstatymas

Š. m. kovo 12 dieną Šveicarijos parlamentas priėmė įstatymo pataisą, kuria LGBT* asmenys bus apsaugoti nuo neapykantos kalbos bei diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais. Už įstatymo pataisą balsavo 103 parlamento nariai, prieš – 73, 9 – nuo balsavimo susilaikė.

Iki šiol įstatymas nuo neapykantos kalbos gynė skirtingų rasių ir tikėjimų asmenis, tačiau šiuo metu šalies parlamente svarstomas tos pačios lyties asmenų santuokos projektas paskatino Šveicarijos įstatymų leidėjus nuo diskriminacijos apsaugoti ir LGBT* asmenis.

„Gera gyventi šalyje, kuri pripažįsta visuomenės įvairovę bei užtikrina lygiavertę teisinę apsaugą visiems žmonėms. Tik įstatymas gali garantuoti visišką supratimą ir atvirą dialogą siekiant užkirsti kelią smurtui ir diskriminacijai prieš LGBT* asmenis,“ – pabrėžė  organizacijos „Pink Cross“ generalinis sekretorius Bastianas Baumannas.

„Šis įstatymas svarbus ne vien LGBT* organizacijoms. Jis kelia LGBT* asmenų kasdienio gyvenimo kokybę. Žmonės jaučiasi saugiau, kai juos visapusiškai remia valstybė, o parlamentas pripažįsta lygias visų piliečių teises,“ – pridūrė „The Swiss Lesbian Organization“ atstovė Barbara Lanthemann.

Vienalyčių porų santykiai Šveicarijoje teisiškai pripažinti 2007 metais įsigaliojus tos pačios lyties asmenų civilinės partnerystės įstatymui. Š. m. vasario 20 dieną Šveicarijos Nacionalinės Tarybos Teisės reikalų komitetas rekomendavo šalies įstatymų leidėjams įtvirtinti tos pačios lyties asmenų teisę susituokti. Tos pačios lyties asmenų santuokos įstatymo projektas perduotas svarstyti Šveicarijos Federalinei Tarybai. Naujausios organizacijos „Pink Cross“ apklausos duomenimis, vienalytę santuoką tvirtina palaikantys 54 % šveicarų.

Asociacija LGL sveikina Šveicarijos įstatymų leidėjų iniciatyvą užtikrinti teisinę LGBT* asmenų apsaugą nuo diskriminacijos ir neapykantos kalbos. Asociacija LGL primena, kad Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas diskriminaciją draudžia darbo santykių, prekių ir paslaugų teikimo, švietimo bei valdžios institucijų ir įstaigų kompetencijų srityse. Kadangi šiame įstatyme draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašas yra baigtinis, translyčiai asmenys nuo diskriminacijos šiose srityse nėra apsaugoti.

Asociacija LGL viliasi, jog, siekiant skatinti socialinę translyčių asmenų integraciją bei kovoti su diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais apraiškomis, Lietuvoje bus suformuota ir įgyvendinta principinė pozicija, kad, remiantis ES Teisingumo Teismo jurisprudencija, translyčių asmenų diskriminacija yra traktuojama kaip diskriminacija lyties pagrindu.