Slovėnijos parlamentas svarsto vienalytės santuokos įstatymo projektą

Š. m. vasario 10 dieną Slovėnijos parlamentinis komitetas svarstė įstatymo projektą, kuris užtikrintų tos pačios lyties porų teisę susituokti bei galimybę įsivaikinti. Po kelias valandas trukusių debatų komitetas pritarė įstatymo projektui, kurį vėliau svarstys šalies parlamentas.

Vienuolika Slovėnijos parlamento Darbo, šeimos, socialinių reikalų ir neįgaliųjų teisių komiteto narių balsavo už lyčiai neutralios santuokos įstatymo projektą, du – šeimos įstatymo pataisai nepritarė. Įstatymo projektą parlamentui svarstyti teikė Slovėnijos opozicinė Vieningosios Kairės partija, kurios atstovai pabrėžė, jog santuoką laisva valia sudaro du asmenys, nepaisant jų lyties.

Slovėnijoje įteisinta tos pačios lyties asmenų civilinė partnerystė. Vis dėlto, vienalytės poros negali naudotis visomis santuokos privilegijomis. Slovėnijos teisė iki šiol apibrėžia santuoką kaip vyro ir moters sąjungą.

2011 metais Slovėnijos parlamentas pritarė įstatymo projektui, kuriuo siūlyta užtikrinti vienalytėms poroms santuokos numatytas teises bei pareigas, tačiau 2012 metais vykusio referendumo metu įstatymas nesulaukė reikiamo šalies piliečių palaikymo. Tačiau Slovėnijos įstatymų leidėjai dabar pabrėžia, jog referendumu negali būti sprendžiami pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių klausimai.

Šią savaitę šalies parlamentas paskelbė pareiškimą, kuriame pateikiama oficiali šalies valdžios atstovų nuomonė dėl svarstomo įstatymo projekto: „Slovėnijos Konstitucija nesudaro sąlygų kitaip traktuoti tos pačios lyties asmenų sąjungas, priešingai, – svarbiausio šalies įstatymo autoriai pripažino lytinę orientaciją kaip asmeninę aplinkybę. Todėl šalis turi įveikti diskriminaciją ir garantuoti lygiateisiškumą, nes kiekvienas pilietis turi teisę į tas pačias laisves.“

Asociacija LGL sveikina Slovėnijos įstatymų leidėjų iniciatyvą užtikrinti tos pačios lyties asmenų teisę į santuoką. Toks praktiškas valdžios atstovų sprendimas garantuotų, kad visos šeimos šalyje jaustųsi oriai ir pagarbiai. Šio įstatymo priėmimas užtikrintų, jog Slovėnija remiasi pagrindiniais piliečių lygybės principais ir vienodai vertina tiek vienalyties, tiek heteroseksualias poras.